Individualios garantijos – INVEGA garantuoja pirmos paskolos dalies grąžinimą kredito įstaigai iki 80 proc. sumos, o likusi dalis padengiama paskolos ėmėjo pasiūlytais užstatais. Individualia garantija galima pasinaudoti tiek skolinantis verslui rinkos sąlygomis, tiek imant bet kurią INVEGOS administruojamą lengvatinę paskolų priemonę.

Individualios garantijos paskoloms

Individualios paskolų garantijos teikiamos už paskolas, skirtas investicijoms į ilgalaikį materialųjį ir (ar) nematerialųjį turtą ir (arba) apyvartinėms lėšoms (įskaitant ir kredito linijas), reikalingoms vykdyti smulkųjį ir vidutinį verslą.

Laikinai, iki 2021 m. birželio 30 d., garantijos teikiamos ir už paskolas, skirtas veiklos palaikymui. Tokia garantijų teikimo nuostata priimta atsižvelgiant į koronaviruso COVID-19 protrūkio sukeltas pasekmes verslui ir siekiant išplėsti skolinimosi galimybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams.

Individualios garantijos lizingui

INVEGA gali suteikti garantiją lizingui įrangos pirkimą finansuojančiai finansinės nuomos bendrovei, jei Lietuvoje įsteigta įmonė, atitinkanti smulkiojo ir vidutinio verslo subjektui nustatytus reikalavimus, ketina įsigyti naujos (nenaudotos) gamybinės įrangos ir (arba) naujų (nenaudotų) įrenginių finansinės nuomos (lizingo) būdu.

Individualios garantijos didelėms įmonėms

INVEGOS teikiamos garantijos gali padėti didelėms įmonėms išspręsti nepakankamo ar nepatrauklaus finansų įstaigoms užstato problemą bei palengvinti priėjimą prie finansavimo šaltinių.

Eksporto kredito garantijos

INVEGOS turtinis įsipareigojimas dalintis kartu su eksportuotoju rizika, išmokant iki 90 proc. patirtų nuostolių dalį, kai pirkėjas neatsiskaito sutartyje nustatytais terminais arba bankrutuoja. Garantija leidžia eksportuotojams parduoti prekes ar suteikti paslaugas su atidėtųjų mokėjimų terminu apsisaugant nuo užsienio pirkėjų nemokumo. Garantuojama rizika – politinė ir (arba) komercinė.

Kelionių organizatorių prievolių įvykdymo užtikrinimo garantijos

Garantijos skirtos smulkioms, vidutinėms ir didelėms įmonėms bei verslininkams, turintiems galiojantį kelionių organizatoriaus pažymėjimą, suteikiantį teisę verstis išvykstamuoju ir (ar) vietiniu turizmu.

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2021-03-16