Kas yra individualios garantijos?

„Invegos“ teikiamos individualios garantijos padeda išspręsti nepakankamo ar nepatrauklaus finansų įstaigoms užstato problemą, t.y. jos atstoja dalį prašomo užstato.

Koks yra individualių garantijų veikimo principas?

„Invega“  garantuoja pirmos paskolos ar lizingo sandorio dalies grąžinimą finansų įstaigai  iki 80 proc. sumos. Individualia „Invegos“ garantija galima pasinaudoti tiek skolinantis verslui rinkos sąlygomis, tiek imant bet kurią „Invegos“ administruojamą lengvatinę paskolų priemonę.

Kokiais atvejais teikiamos INVEGOS garantijos?

Individualios paskolų garantijos teikiamos už paskolas, skirtas investicijoms į ilgalaikį materialųjį ir (ar) nematerialųjį turtą ir (arba) apyvartinėms lėšoms (įskaitant ir kredito linijas), reikalingoms smulkiajam ar vidutiniam verslui plėtoti, didelėms įmonėms finansuoti.

Kaip bus su Invegos garantijomis norint gauti paskolą naujam verslui pradėti arba esančiam plėstis? Ar bus mažesnės galimybes pasinaudoti Invegos garantijomis?

Individualia INVEGOS garantija galima pasinaudoti tiek skolinantis verslui rinkos sąlygomis, tiek imant bet kurią INVEGOS administruojamą lengvatinę paskolų priemonę. Daugiau informacijos rasite „Invega“ puslapyje: https://invega.lt/lt/garantijos-verslui/paskolu-garantijos/salygos/

Ar įmonės, kurios neturi nuolatiniu pajamų, galės pretenduot į paskolas su Invegos garantija?

Pirmiausiai dėl finansavimo sąlygų turite kreiptis į kredito įstaigą (banką, kredito uniją ar lizingo bendrovę), būtent jie duos Jums atsakymą į šį klausimą.

Ką reikėtų daryti, norinti pasinaudoti individualiomis garantijomis?

Norėdami pasinaudoti priemone, įmonė ar pradedantis verslininkas pirmiausiai turi kreiptis į banką, lizingo bendrovę ar kredito uniją ir susitarti dėl finansavimo. Finansų įstaiga įvertins vykdomą projektą, galimybes grąžinti paskolą ir pasiskaičiuos trūkstamo užstato dydį. Po to finansų įstaiga „Invegai“  pateiks prašymą garantijai gauti ir kitus su finansavimu susijusius dokumentus.

 

Dėmesio! Dėl COVID-19 susidariusios situacijos, suteikiant individualias garantijas bus:

  • Taikoma plačiam sektorių ratui;
  • Galimas kitos finansų įstaigos išduotos paskolos refinansavimas;
  • Nebekontroliuojama, kam naudojama garantuota apyvartinė paskola;
  • Negali pretenduoti įmonės, kurių veikla uždrausta
Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2020-05-27