Kodėl naudinga?

Priemonė „Portfelinės garantijos faktoringo sandoriams 2“ (toliau – Portfelinės garantijos faktoringui 2) palengvina labai mažam, mažam ir vidutiniam verslui (toliau MVĮ) prekybinių sandorių finansavimą.

Kas gali kreiptis?

Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės.

Kiek?

Didžiausia vieno faktoringo limito suma – 1 875 000 Eur, arba įmonių, vykdančių krovinių vežimo keliais veiklą, atveju – 937 500 Eur. Maksimalus faktoringo sandorio finansavimo laikotarpis – 12 mėnesių. Pasibaigus faktoringo sandorio finansavimo laikotarpiui, su MVĮ gali būti sudaromas naujas faktoringo sandoris.

Kaip veikia?

Kiekvienam finansų įstaigos, įgyvendinančios Portfelinių garantijų faktoringui 2 priemonę, portfelyje esančiam faktoringo sandoriui bus suteikiama 80 proc. garantija, tačiau visų išmokų suma negalės viršyti viršutinės ribos, kurios dydis yra 20 proc. nuo suformuoto faktoringo sandorių portfelio garantijų sumos.

Portfelinė garantija faktoringui teikiama kaip de minimis pagalba pagal Reglamentą Nr. 1407/2013.

Į garantuojamą portfelį turi būti įtraukiami faktoringo sandoriai su regresu į faktoringo sandorio gavėją.

Pagal šią priemonę faktoringo sandorius finansuoja ir dokumentaciją rengia finansų įmonės, besivadovaudamos savo vidaus tvarkomis ir procedūromis. Priemonės sąlygomis ir galimybėmis galite pasidomėti šiose finansų įmonėse:

Projektų finansavimo sąlygų aprašą rasite čia>>.

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2021-01-12