Dėl COVID-19 susidariusios situacijos papildomai (šalia esamų sąlygų) iki 2021-06-30 galima naudotis AVIETĖS paskolomis šiomis sąlygomis:

  • iš „Avietės“ lėšų leidžiama teikti paskolas, kurios gali būti iki 100% finansuojamos iš „Avietės“ lėšų, bet  ne daugiau kaip 25 tūkst. Eur
  • per 6 mėn. laikotarpį gali būti išduota ne daugiau kaip 2 paskolos, maksimali paskolos trukmė – iki 12 mėn.

 

Kodėl naudinga?

AVIETĖ  sudaro sąlygas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams pasiskolinti per sutelktinio finansavimo platformas.

Kiek?

Iš viso „Avietės“ paskoloms finansuoti skirta 10 mln. EUR į INVEGOS fondą grįžusių ir (ar) grįšiančių lėšų.

Kaip veikia?

„Avietės“ paskolos teikiamos per sutelktines finansavimo platformas. Bendradarbiavimo sutartis pasirašę finansų tarpininkai atrinks priemonės „Avietė“ sąlygas atitinkančius verslo projektus, kurie būtų finansuojami sutelktinio finansavimo lėšomis, kurias sudarytų priemonės „Avietė“ lėšos ir kitų finansuotojų lėšos.  Smukiojo ir vidutinio verslo subjektai, teikdami paraiškas dėl finansavimo, turi atitikti priemonės „Avietė“ apraše nustatytus reikalavimus, tačiau atkreipiame dėmesį, kad tiek patį verslo projektą, tiek įmonių tinkamumą vertina finansų tarpininkas, kuris vadovaujasi ir savo rizikos vertinimo metodika, todėl gali būti taikomi ir papildomi vertinimo kriterijai.

Finansų tarpininkų skaičius neribojamas, todėl sutartys su finansų tarpininkais gali būti sudaromos viso priemonės „Avietė“ įgyvendinimo metu, kol bus panaudotos visos priemonei „Avietė“ skirtos lėšos.

Kur kreiptis?

Šiuo metu priemonę „Avietė“ įgyvendina sutelktinio finansavimo platformas valdančios:

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2021-01-07