difass, finansine priemone fiannsavimas verslui finansines priemones verslui

 

 

 

 

DIFASS – tai tarpregioninės finansinės pagalbos smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektams ir ne subsidijavimo principu grindžiamų priemonių plėtros projektas (ang. – Development of interregional financial assistance to SMEs and of non-grant instruments).

DIFASS projektu siekiama SVV įmonėms palengvinti galimybes gauti finansavimą ir padėti SVV plėsti veiklą tarptautiniu lygiu. Daug dėmesio bus skiriama kuriant ir įgyvendinant ne subsidijavimo principu grindžiamas finansinės paramos priemones, pavyzdžiui, atsinaujinančius fondus, tarpregioninius fondus ir rizikos kapitalo fondus.

DIFASS projektas įgyvendintas 2014-2014 metais.

Tarpregioninis bendradarbiavimas

26 partneriai iš įvairių Europos Sąjungos regionų įsipareigojo trejus metus kartu dirbti projekte. Visos šalys, dalyvaujančios projekte, drauge keisis savo šalies novatoriškų verslo paramos priemonių įgyvendinimo patirtimi ir tarpusavyje dalysis atrinktais gerosios praktikos pavyzdžiais.

INTERREG programa

DIFASS projektą remia INTERREG IVC programa. Bendras programos tikslas yra pagerinti regioninės politikos ir įgyvendinamų priemonių veiksmingumą. INTERREG IVC programa užtikrina tarpregioninio bendradarbiavimo finansavimą visoje Europoje. Ji įgyvendinama atsižvelgiant į Europos Bendrijos teritorinio bendradarbiavimo tikslą ir finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF).

DIFASS projektas jau veikia

Nedidelės, bet didelį poveikį turinčios labai mažos paskolos

Su DIFASS galima pasiekti visą pasaulį

Finansavimas ir paskolos 

Subsidinės ir nesubsidinės paramos priemonės 

Intelektinė nuosavybė ir žmogiškieji ištekliai 

Atgal prie starto linijos! DIFASS idėjos pradinių etapų finansavimui 

Prieikite arčiau! DIFASS remia kūrybingumą ir minios finansavimą 

Brošiūros:

Mikrokreditų schemos 

Internacionalizacija 

Finansų gidas ir paskolų garantijų schemos 

Subsidinės ir nesubsidinės paramos schemos 

Intelektinė nuosavybė ir žmogiškieji ištekliai 

Frančizė, startuolis ir pradinių etapų parama 

Kūrybinės industrijos ir minios finansavimas 

Jeremie, Mezzanine, nuosavas ir rizikos kapitalas 

DIFASS gerosios praktikos vadovas 

Daugiau apie DIFASS projektą galima rasti čia.

Naujienlaiškis 

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2018-04-25