finansavimas verslui

finansavimas verslui

finansavimas verslui, josefin

 

 

 

Siekdama paskatinti inovatyvaus smulkiojo ir vidutinio verslo plėtrą Baltijos jūros regione, UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) tapo JOSEFIN projekto partnere. JOSEFIN (JOint SME Finance for INovation) – tai 2007 – 2013 m. Baltijos jūros regiono programos daugiašalio bendradarbiavimo projektas pagal pirmąjį prioritetą „Inovacijų Baltijos jūros regione skatinimas“. Projekto tikslas – sukurti schemą, kuri padėtų inovatyvioms ir į technologijas orientuotoms smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) įmonėms, siekiančioms bendradarbiauti su užsienio SVV įmonėmis, esančiomis Baltijos regiono valstybėse, gauti pagalbą veiklos vystymo proceso metu: rengiant verslo planą, įvertinant užsienio rinkų galimybes, pritraukiant finansavimo šaltinius. JOSEFIN projektas planuoja glaudžiai bendradarbiauti su kitais pagal prioritetą „Inovacijų Baltijos jūros regione skatinimas“ veikiančiais projektais, ypač projektu BaSIC.

Projekto partneriais tapo daugiau kaip 20 finansavimo, garantijų, inovacijų, technologijų vystymo srityse veikiančių institucijų iš 7 Europos šalių (Vokietijos, Švedijos, Norvegijos, Lenkijos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos).

Dalyvaudama JOSEFIN projekte, kuris buvo įgyvendintas 2009 – 2012 m., INVEGA teikė garantijas, susijusias su šiuo projektu, už inovatyvių įmonių, kurioms konsultacijas ir individualius mokymus teikia Lietuvos inovacijų centras, imamas paskolas iš kredito įstaigų.

„JOSEFIN is a part of the EU strategy for the Baltic Sea Region“, – teigia Alexander Schenk, Švedijos finansų ministras.

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2018-04-25