Nuo 2018 m. gegužės mėn. 08 d. sustabdytas paraiškų priėmimas ir koreguojamas priemonės finansavimo sąlygų aprašas. Daugiau informacijos >>

 

Teikiamų dokumentų sąrašas:

Užpildytą paraišką ir dokumentus siųsti:

  • el. parašu pasirašytus į paramadarbui@invega.lt
  • arba popierinę versiją registruotu paštu ar pristatyti į Konstitucijos pr. 7 (16 aukštas), 09308 Vilnius.

Paraiška

Dotacijos sutartis
Paaiškinimas: teikiamas 1 egzempliorius.

Darbuotojo sutikimas
Paaiškinimas: teikiamas 1 egzempliorius, aprašo 3 priedas, pasirašo darbuotojas, už kurį teikiama paraiška.

Dalyvio apklausos anketa
Paaiškinimas: teikiamas 1 egzempliorius, pasirašo darbuotojas, pildo kartu su darbdaviu.
Pildymo pavyzdys

Pažyma apie pareiškėjo atsiskaitomąją sąskaitą
Paaiškinimas: teikiamas 1 egzempliorius.

Pažyma apie išeitines išmokas
Pildoma tik tuo atveju, jei darbuotojas buvo atleistas ir jam buvo išmokėta išeitinė kompensacija.  Teikiamas 1 egzempliorius, aprašo 5 priedas, pasirašo pareiškėjas ir jo buhalteris.

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2018-05-08