Tarp finansų įstaigos ir UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ sudaryta bendradarbiavimo sutartis dėl INVEGOS teikiamų individualių garantijų už finansų įstaigos išduodamas paskolas ar finansinio lizingo sandorius smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams.

Bendradarbiavimo sutartyje nustatyta, kad finansų įstaigai keičiant INVEGOS garantuotos paskolos esmines sąlygas (įskaitant ir paskolos grąžinimo grafiką) yra būtinas išankstinis rašytinis INVEGOS pritarimas.

INVEGA, reaguodama į besikeičiančią ekonominę situaciją dėl COVID-19 pandemijos bei įvertinusi ženkliai padidėjusį poreikį finansų įstaigoms koreguoti INVEGOS garantuotų paskolų sąlygas, susijusias su paskolos grąžinimu, suteikiant paskolos gavėjams „paskolos grąžinimo atostogas“ arba mažinti einamuosius paskolos grąžinimus laikotarpiui iki 6 mėn.,

informuoja, kad finansų įstaiga neprivalo kreiptis į INVEGĄ dėl paskolos grąžinimo grafiko keitimo rašytinio pritarimo, kai tenkinamos visos šios sąlygos:

  • yra mažinami arba nukeliami paskolos daliniai grąžinimai, kurie buvo numatyti mokėti iki šešių mėnesių laikotarpiu (pradedant ne anksčiau kaip nuo 2020-03-01),
  • finansų įstaigos sprendimas dėl paskolos dalinių grąžinimų atidėjimų yra priimamas ne vėliau kaip iki 2020-09-30;
  • atidėtų mokėjimų suma yra paskirstoma paskesniems daliniams mokėjimams, vykdomiems iš karto po taikomo atidėjimo termino pabaigos;
  • atidėta mokėjimų suma yra padengiama iki INVEGOS garantijos galiojimo pabaigos (t. y. iki datos, kol paskolos likutis taps mažesnis už INVEGOS negarantuotą paskolos sumą pagal iki šių sąlygų pritaikymo metu galiojantį paskolos grąžinimo grafiką);
  • kitos paskolos sąlygos nėra keičiamos, išskyrus papildomų garantuotos paskolos negrąžinimo riziką ribojančių sąlygų (pvz. dividendų, subordinuotų paskolų išmokėjimo apribojimą ir pan.) numatymą.

 

Finansų įstaigai atliekant tik paskolos grąžinimo grafiko keitimą aukščiau nurodytomis sąlygomis, kai kitos kredito (ar lizingo) sutarties sąlygos nekeičiamos ir lieka nepakitusios, INVEGOS rašytinis sprendimas, garantijos lakšto pakeitimas – neatliekamas. Šis raštas prilyginamas INVEGOS rašytiniam pritarimui ir sprendimui dėl paskolos grąžinimo grafiko pakeitimo šiame rašte nurodytomis sąlygomis.

Apie finansų įstaigos atliktus paskolos grąžinimo grafiko pakeitimus pagal šį raštą, būtina ne vėliau nei per 30 dienų nuo paskolos grąžinimo grafiko pakeitimo, apie tai informuoti INVEGĄ elektroniniu paštu, pateikiant skenuotą arba elektroniniu būdu sudarytą kredito (ar lizingo) sutarties grafiko pakeitimą kartu su nauju paskolos grąžinimo grafiku. Tuo atveju, kai pakeitimas atliekamas elektroniniu būdu banko sistemoje, INVEGAI turi būti atsiųstas tik naujas paskolos grąžinimo grafikas, el. būdu patvirtintas banko atstovo. Dokumentus prašome teikti el. pašto adresu info@invega.lt.

Taip pat prašome INVEGAI teikiamose mėnesinėse ataskaitose apie garantuotų paskolų (lizingo) grąžinimus skiltyje „Pastabos“ nurodyti, kad buvo atliktas laikinas paskolos grąžinimo atidėjimas.

Jei yra poreikis atlikti paskolos grąžinimo grafiko korekcijas kitomis, nei aukščiau nurodytomis sąlygomis, turi būti laikomasi atitinkamame INVEGOS sprendime dėl garantijos suteikimo ir bendradarbiavimo sutartyje numatytų procedūrų.

Siūlytume aktyviai taikyti „paskolos grąžinimo atostogas“ to pageidaujantiems paskolos gavėjams.

Prašome finansų įstaigų šiuo įtemptu laikotarpiu lanksčiau taikyti kreditavimo sąlygas verslui ir tokiu būdu prisidėti prie verslo tęstinumo užtikrinimo bei šalies finansinio stabilumo išlaikymo.

Nuorodoje esančioje skaičiuoklėje gali patys pasitikrinti, kada bus grąžinta garantuota dalis.

 

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2020-03-26