1. Jei keičiama palūkanų bazė (pvz., iš 3 mėn. VILIBOR į 6 mėn. VILIBOR) – ar reikalingas raštiškas INVEGOS sutikimas?

Palūkanų normos keitimui (mažinama/didinama palūkanų norma/marža) raštiško INVEGA sutikimo nereikia, bet pageidaujame, kad INVEGA būtų informuota raštu apie atliktus pakeitimus.

2. Ar galutinio paskolos grąžinimo termino keitimas nelaikoma esminėmis sąlygomis?

Galutinio paskolos grąžinimo termino keitimas, kaip paskolos grąžinimo grafiko keitimas, yra esminė sąlyga.

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2017-10-16