Dažniausiai užduodami klausimai
apie kompensavimo priemones

Grįžti į DUK temas

 

INVEGA siūlo įvairius instrumentus, palengvinančius paskolų gavėjų įsitvirtinimą rinkoje, ypač pradinėje savarankiškos veiklos stadijoje, bei padedančius sutaupyti lėšų, skirtų kasdienėms verslo reikmėms.

Plačiau: „Kompensavimo priemonės“.

 

1. Ar gali INVEGA priemonėms paraiškas teikti ne vadovas, o įgaliotas asmuo?

Įmonės vadovas pateikti paraišką INVEGAI gali įgalioti bet kokį kitą asmenį, kuris turi mobilųjį parašą. Įgaliotasis asmuo prisijungęs prie sistemos ir pildydamas paraišką turėtų prikabinti skenuotą įgaliojimą priedų skiltyje.

 

2. Ar paraiškų pasirašymui tinkamas bet kokio formato kvalifikuotas elektroninis parašas?

Pildant paraišką, pareiškėjo vadovas turės identifikuotis per el.valdžios vartus. Paraišką įvertinus, kompensacijos sutartį turės pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu.

1. Kada gali būti kompensuojamos palūkanos?

Palūkanos kompensuojamos už verslo pasiskolintas lėšas. Kompensuojama iki 95 proc. nuo faktiškai sumokėtų palūkanų iki 36 mėn.

Palūkanų kompensavimo sąlygos:

 • SVV subjektas nėra bankrutuojantis, restruktūrizuojamas ar likviduojamas.
 • Paskolos sutartis paraiškos vertinimo metu yra galiojanti (nėra pasibaigusi ar nutraukta).
 • Paskolos arba finansinės nuomos (lizingo) sutartis yra pasirašyta ne anksčiau kaip 2020 m. sausio 1 dieną.

 

2. Kaip užpildyti paraišką?

Kaip užpildyti palūkanų kompensacijos paraišką, pateikta šioje instrukcijoje.

 

3. Kada galima pasinaudoti priemone?

Turint investicinę paskolą, arba turint apyvartinę paskolą, suteiktą iš INVEGOS administruojamų priemonių arba su INVEGOS individualia arba portfeline garantija ir tai nėra paskola, suteikta kaip finansavimas pagal Skatinamosios finansinės priemonės „Apmokėtinų sąskaitų paskolos“ schemą, pagal Skatinamosios finansinės priemonės „Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams“ schemą arba Skatinamosios finansinės priemonės „Paskolos turizmo ir viešojo maitinimo paslaugų teikėjams“ schemą, galima kreiptis į INVEGĄ dėl dalinio palūkanų kompensavimo. Pagal šią veiklą gali būti kompensuojama iki 95 proc. nuo faktiškai sumokėtų palūkanų sumos iki 36 mėn. http://invega.lt/lt/palukanu-kompensavimas/

 

4. Ką reikia daryti norint pasinaudoti priemone?

Norėdami pasinaudoti priemone „Dalinis palūkanų kompensavimas“, turėtumėte pateikti paraišką ir kitus susijusius dokumentus per elektroninę paraiškų pateikimo sistemą EPIS.

 

5. Ar transporto sektoriui kompensuojamos palūkanos?

Logistikos įmonėms, vykdančioms krovinių vežimą sausumos keliais, priemone „Dalinis palūkanų kompensavimas“ negali pasinaudoti kai paskola skirta krovinių vežimo transporto priemonėms įsigyti. Taip pat palūkanos nekompensuojamos, jeigu paskolos lėšos yra skirtos ne komercinės paskirties automobiliams įsigyti (M1 klasės). Šis punktas netaikomas pareiškėjams, kurių veikla yra automobilių nuoma, vairavimo mokyklos teikiamos paslaugos, keleivių vežimas, įskaitant taksi, ir pavėžėjimas.

 

6. Ar ūkininkai gali tikėtis palūkanų kompensavimo?

Palūkanų kompensacija negalima, kai įmonės pagrindinė veikla:

 • Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla;
 • Miškininkystė ir medienos ruoša;
 • Žvejyba ir akvakultūra;
 • Ginklų ir šaudmenų specializuota mažmeninė prekyba;
 • Azartinių žaidimų ir lažybų organizavimo veikla;(visi veiklos kodai pagal EVRK 2 red. 92 skyrių).

 

7. Kokios paskolos netinka daliniam palūkanų kompensavimui?
 • Overdrafto, faktoringo, akredityvo ar banko garantijos, veiklos nuomos sutartims.
 • Jei paskolos lėšomis perkami ne komercinės paskirties automobiliai (M1 kategorija techniniame pase, išskyrus tuos atvejus, kai įmonė verčiasi nekomercinės paskirties automobilių nuoma, teikia vairavimo mokyklos paslaugas, keleivių vežimo paslaugas, įskaitant taksi paslaugas ir pavėžėjimą.
 • Jei paskolos lėšos skiriamos statyti ar įsigyti nekilnojamąjį turtą siekiant jį parduoti ar kitu būdu perleisti kitiems asmenims, o ne naudoti paskolos gavėjo veikloje.
 • Jei paskolos lėšos skiriamos statyti ar įsigyti nekilnojamąjį turtą, kurio paskirtis yra gyvenamoji, kai pareiškėjas yra verslininkas.
 • Jei paskola finansuojamas turto, kuris INVEGOS vertinimu gali būti naudojamas ir susijusių asmenų asmeniniais tikslais, įsigijimą, nuomą, pagerinimą.
 • Jei paskolos lėšos yra skirtos paskolai trečiajam asmeniui suteikti, trečiųjų asmenų ir (ar) paskolos gavėjo skoliniams įsipareigojimams (paskoloms, sąskaitos kreditams (angl. „overdrafts“), faktoringams, akredityvams, banko garantijoms) refinansuoti (padengti), išskyrus atvejus, kai paskolos lėšomis refinansuotos paskolos gavėjo investicijos, kurios buvo vykdomos naudojantis INVEGOS administruojamomis priemonėmis, o investicijos atliktos ne anksčiau kaip 6 mėn. iki paskolos sutarties pasirašymo. Grįžtamasis lizingas savo esme yra investicijų refinanasavimas.
 • Jei paskolos lėšos yra skirtos finansiniam turtui finansuoti ar skirtos dividendams ir (ar) tantjemoms išmokėti.

 

8. Ar palūkanų kompensavimas taikomas, jeigu kredito paskirtis buvo refinansavimas?

Palūkanų kompensavimas galimas tik tais atvejais, kai INVEGOS administruojamose priemonėse (pvz. paskolos, garantuotos INVEGOS individualia garantija ir pan.) paskolos lėšomis perfinansuotos paskolos gavėjo investicijos, atliktos ne anksčiau kaip 6 mėn. iki paskolos sutarties pasirašymo (žiūr. Aprašo 12.3 punktą).

 

9. Ar galima kreiptis dėl palūkanų kompensavimo, jei nedidelė dalis paskolos (pvz. 20 proc. paskolos) buvo panaudota netinkamoms pagal aprašą išlaidoms apmokėti (pvz. buvo pirktas lengvasis automobilis)?

Jei pagal paskolos sutartį dalis paskolos lėšų yra skirtos netinkamoms išlaidoms finansuoti, palūkanos bus kompensuojamos tik už tą paskolos dalį, kuri skirta tinkamoms išlaidoms finansuoti. Tokiu atveju paskolos dalys turi būti aiškiai išskirtos taip, kad būtų galima identifikuoti tinkamos paskolos lėšų dalies paskirtį paskolos išmokėjimo metu, šios dalies grąžinimo grafiką ir jai taikomus palūkanų dydžius.

 

1. Kokių dokumentų reikės paraiškai dėl nuomos mokesčio kompensavimo užpildyti?

Norint užpildyti paraišką reikia turėti:

 • Registrų centrui pateiktas finansines ataskaitas (visoms įmonėms už 2019 metus, didelėms įmonėms ir už 2018 metus);
 • Registrų centre registruotą nuomos sutartį;
 • Sąskaitas ar kitus mokėjimo dokumentus;

Prieš pateikiant prašymą reikia užpildyti SVV deklaraciją.

 

2. Ar nuomininkas gali užpildyti paraišką už subnuomininkus?

Ne negali. Paraišką pildo tas, kas gaus kompensaciją.

 

3. Ar gali šalims pagal pavedimą atstovauti advokatas?

Ne, negali, paraišką turi užpildyti ir pateikti įmonės vadovas arba pats verslininkas.

 

4. Nuomotojas ir nuomininkas turi patvirtinti paraišką, bet vienas iš jų neturi mob. parašo, ar yra galimybė pateikti spausdintinį variantą?

Tokios galimybės nėra. Reikalinga turėti mob. parašą, kuris suteikiamas mobiliųjų telefonų operatorių salonuose.

 

5. Kaip skaičiuojama nuomos mokesčio kompensacija?

Tarkim, kad nuomos sutartyje, kuri pasirašyta ne vėliau nei 2020 m. kovo 15 d., sutartas nuomos mokestis yra 1000 eur. Tokį mokestį mokėjote vasario mėn.

Kovo mėn. nuomos mokesčiui nuomotojas pritaikė 30 proc nuolaidą (t.y. 300 Eur).

INVEGA kompensuos Jums 500 eur, tad, gavę kompensaciją, ją bei 200 eurų iš savo lėšų turėsite sumokėti nuomotojui.

Jeigu nuoma 1000 eurų ir nuomotojas duoda 70 proc nuolaidą, tai INVEGA suteiks 30 proc kompensaciją.

 

6. Kada gausiu kompensaciją?

Jeigu sąskaitų faktūrų duomenys pateikti INVEGAI nuo kalendorinio mėnesio 1 dienos iki kalendorinio mėnesio 15 dienos, kompensacijos išmokamos į paraiškoje nurodytą pareiškėjo sąskaitą ne vėliau kaip iki mėnesio, kurį sąskaitos faktūros duomenys buvo pateikti INVEGAI, paskutinės dienos. Jeigu sąskaitų faktūrų duomenys pateikti INVEGAI nuo kalendorinio mėnesio 16 dienos iki paskutinės kalendorinio mėnesio dienos, kompensacijos išmokamos į paraiškoje nurodytą pareiškėjo sąskaitą ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 dienos.

 

7. Kaip pildyti paraišką, jeigu Pareiškėjas turi daugiau nei vieną nuomos sutartį su atskirais nuomos objektais ir kiekvienai iš jų išrašoma atskira sąskaita faktūra kiekvienam nuomos objektui atskirai?

Yra pildomos atskiros paraiškos vienam nuomos objektui ir nuomos sutarčiai ir nurodoma būtent su ta nuomos sutartimi susijusi sąskaita faktūra.

Priemonės „Dalinis nuomos mokesčio kompensavimas labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms “ elektroninės paraiškų teikimo sistemos vartotojo instrukciją rasite čia.

 

8. Ką daryti, jeigu daugiau nei viena nuomos sutartis yra užregistruota tuo pačiu Nekilnojamojo turto registro numeriu ir nuomojamos atskiros patalpos (ar jų dalis) neturi savo atskiro unikalaus numerio (tas pats objektas)?

Pažymėti varnelę „Nuomuojuosi patalpas pagal kelias skirtingas sutartis“. Jeigu nekilnojamojo turto registre tuo pačiu unikaliu numerių yra užregistruota daugiau nei viena nuomos sutartis, sistema leis pateikti daugiau nei vieną paraišką, susijusią su tuo pačiu nekilnojamojo turto registro numeriu, jeigu kiekvienos teikiamos nuomos sutarties plotas bus skirtingas.

 

9. Ką daryti, jeigu yra viena nuomos sutartis ir nuomojamas vienas objektas, tačiau per mėnesį išrašoma daugiau nei 1 sąskaita faktūra (pvz., komunalinės paslaugos atskirai)?

Remiantis Aprašo 3.1. punktu, galima pasirinkti ir sistemoje nurodyti tik vieną sąskaitą faktūrą per mėnesį, kurioje yra pagrindinės patalpų, skirtų ekonominei veiklai vykdyti, nuomos išlaidos.

 

10. Ką daryti, jeigu yra daugiau nei vienas nuomos objektas, tačiau išrašoma viena sąskaita faktūra per mėnesį?

Susieti vieną sąskaitą faktūrą su sutartimi ir nurodyti vieną iš nuomojamų objektų, kuris bus patikrinant automatiškai paraiškos pateikimo metu ir analogiškai kaip ir 2 klausimo atveju, pažymėti varnelę „Nuomojuosi patalpas pagal kelias skirtingas sutartis“ tuomet sistema leis prikabinti dokumentus (sutartį, nekilnojamojo turto registro išrašus) dėl likusių nuomos objektų pagrindimo.

 

11. Ar Registrų centre galima registruoti sutartį, kuri sudaryta daugiau nei prieš metu?

Taip, sutartį Registrų centre galima registruota bet kada, svarbi sąlyga yra ta, kad nuomos sutartis turi būti sudaryta iki 2020 m. kovo 15 d.

 

12. Kaip paraiškoje teisingai užpildyti nuomos sutarties galiojimo datas?

Pildant duomenis apie sutarties registraciją, paraiškoje nurodykite nuomos sutarties pradžios/įsigaliojimo datą, o ne nuomos sutarties užregistravimo datą.

RC sistemoje esančios NTR datos:

 • Įrašas galioja nuo – teisės įregistravimo data;
 • Įrašas galioja iki – teisės išregistravimo data;
 • Terminas nuo – Nuomos termino pradžia numatyta sutartyje;
 • Terminas iki – Nuomos termino pabaiga numatyta sutartyje;
 • Teisės įregistravimo pagrindas – Nuomos sutarties ir kitų susijusių dokumentų meta duomenys (dokumento tipas, data, Nr.);Pavyzdžiui: Žmogus A iš Žmogaus B išsinuomojo patalpą X. Sutartį pasirašė 2019 m. gruodžio 15 d.. Sutartyje numatė, kad Nuoma truks metus nuo 2020 sausio 1 d. iki 2020 gruodžio 31 d. 2020 m. sausio 5 d. Žmogus B atėjo ir įregistravo juridinį faktą, o 2021 m. sausio 10 d. išregistravo. Registro išraše matysim:
  • Įrašas galioja nuo – 2020 sausio 5 d.
  • Įrašas galioja iki – 2021 sausio 10 d. (iki 2021 sausio 10 d. matysim tuščią laukelį)
  • Terminas nuo – 2020 sausio 1d.
  • Terminas iki – 2020 gruodžio 31 d.
  • Teisės įregistravimo pagrindas – 2019 m. gruodžio 15 d. nuomos sutartis nr….

Mūsų paraiškos pateikimo formoje turite nurodyti:

 • Laukelyje „Turto nuomos sutarties pradžios data“ – atitinka RC „Terminas nuo“;
 • Laukelyje „Turto nuomos sutarties pabaigos data“ – atitinka RC „Terminas iki“.

Svarbu! Jeigu vedamos įrašo galiojimo datos, o ne nuomos sutarties laikotarpis – sistema mes klaidas.

 

13. Nuomotojas yra fizinis asmuo ir jis neišrašo sąskaitų faktūrų. Ką tokiu atveju reikia pateikti vietoj sąskaitos faktūros ir ką rašyti langelyje „Sąskaitos Nr.“ ?

Jeigu nuomotojas išrašo kitus mokėjimo dokumentus (ištrauka iš aprašo: „išrašytoje sąskaitoje faktūroje, mokėjimo nurodyme, pinigų priėmimo kvite, kasos pajamų orderio kvite ir kituose dokumentuose, kuriuose yra informacija apie nuomos arba nuomos paslaugos suteikimo datą, nuomos mokestį (toliau – sąskaita faktūra)“), nurodykite to dokumento numerį.

 

14. Ar gali subnuomininkas gauti kompensaciją už patalpų nuomą?

Subnuomos atveju kreipiasi tas nuomininkas, kurio veikla buvo uždrausta ir nevykdoma (tai yra pats „galutinis“ nuomininkas – prekybininkas, restoranas ir pan.). Ta įmonė, kuri nuomojasi iš savininko ir subnuomoja – jos veikla šituo atveju yra nuomos paslaugos, tad ji negali pretenduoti į subsidiją, nes ši veikla nebuvo uždrausta. Kai yra grandinė: nuomotojas (savininkas)-nuomininkas(subnuomotojas)-subnuomininkas (pareiškėjas), pareiškėjas gaus kompensaciją tada, kai jam subnuomotojas už nuomojamas patalpas pritaikys nuolaidą.

 

15. Ar subnuomai taikoma patalpų nuomos kompensacijos priemonė, ir ar subnuomininkas gali kreiptis dėl paramos, jei nuomininkas padaro 30% nuolaidą?

Taip, jei subnuomininko veikla buvo uždrausta ir nevykdoma, jis gali teikti prašymą kompensacijai.

 

16. Kaip reiktų pritaikyti nuolaidą atgaline data, jei sąskaitos už kovą ir balandį jau išrašytos?

Kompensuojamos tik nuolaidą turinčios sąskaitos faktūros. Jeigu jos jau išrašytos ir nuolaida nepritaikyta, deja, už tokias sąskaitas kompensacija nebus išmokama.

 

17. Ką daryti, jei įmonei nereikia teikti finansinių ataskaitų ir ji to niekada nėra dariusi?

Turėtumėte pateikti VĮ Registrų centrui metines finansines ataskaitas už 2018 m. ir finansines ataskaitas už 2019 m.(laikotarpiui nuo 2019-01-01 iki 2019-12-31), o jeigu įsteigta 2019 m. laikotarpiui nuo veiklos pradžios iki 2019-12-31. Tai yra privaloma sąlyga teikiant paraišką. Jei nepateiksite ataskaitos, neatitiksite kriterijų nuomos mokesčio kompensacijai gauti.

 

18. Jei nuolaida nuomai iš nuomotojo bus teikiama tik nuo gegužės mėn. ar galima kreiptis dėl nuomos kompensacijos?

Taip, galite kreiptis, kai turėsite gegužės mėnesio sąskaitą su nuolaida. Paraiškas galite teikti iki gruodžio 1 d.

 

19. Ar bus kaip nors kontroliuojama, ar nuomininkas, kuris gavo kompensaciją, sumokėjo nuomą?

Pagal Nuomos mokesčio kompensavimo aprašą nuomininkas turi pareigą pervesti kompensaciją nuomotojui, jei sąskaita faktūra dar nebuvo apmokėta. Pagal LR įstatymus yra privaloma apmokėti išrašytą sąskaitą faktūrą.

 

20. Ką daryti, jei įmonės finansiniai metai nesutampa su kalendoriniais metais?

Įmonės, kurių finansiniai metai nesutampa su kalendoriniais metais, finansines ataskaitas už 2019 metus (2019 01 01 – 2019 12 31) turi pateikti tarpinės finansinės ataskaitos formoje, o savo metinę ataskaitą pateikti galės ir tą darys įprastu būdu – teikdami metinės finansinės ataskaitos formoje. Jeigu įmonė, pagal LR Smulkiojo ir vidutinio verslo įstatymą yra didelė įmonė, analogiškai turėtų būti pateikta finansinė ataskaita už 2018 metus (2018 01 01 – 2018 12 31), kadangi ši informacija yra reikalinga norint įvertinti kriterijų, ar įmonė nėra patirianti sunkumų pagal aprašo 11.3 punktą.

 

21. Ar gali privačios mokyklos kreiptis dėl nuomos kompensavimo? Jų veikla buvo uždrausta, bet savo veiklą tęsė nuotoliniu būdu.

Kadangi veikla buvo vykdoma ir įmonė pajamas gavo – kompensacija negalima.

 

22. Norime kompensacijos už nuomą ir papildomas išlaidas (administravimo mokesčiai, vanduo, elektra), bet gaudavome 2 sąskaitas-faktūras(nuomos sutartyje aprašyta: nuoma+papildomos išlaidos). Ar gausime kompensaciją nuoma+išlaidos, ar tiktai už nuomą?

Bus kompensuojama tik viena tam tikro mėnesio sąskaita-faktūra. Galima sudėti į vieną sąskaitą-faktūrą nuomą ir išlaidas, tačiau vasario mėnesio (palyginamoji sąskaita faktūra) taip pat turi būti viena ir analogiška: nuoma ir išlaidos.

 

23. Ar įmonė gali pretenduoti į nuomos kompensaciją, jei yra dvi pagrindinės įmonės veiklos ir jei viena veikla buvo nevykdoma, nes uždrausta dėl karantino, o kita – vykdoma. 

Pagal Aprašo 11.1 punktą bus vertinama pagal pagrindinę įmonės veiklą, kuri nurodyta Statistikos departamento oficialioje duomenų bazėje. Ją galima pasitikrinti čia: http://www2.stat.gov.lt:8777/imones/sektor.chk_sekt

 

24. Kas sudaro „su nuoma susijusias nuomos sutartyje įvardintas išlaidas“? Ar nekilnojamojo turto mokestis ir komunaliniai mokesčiai už nuomojamas patalpas patenka į šias – kompensuojamas – išlaidas?

Tai priklauso nuo to, kaip aptarta pasirašytoje nuomos sutartyje. Į išrašomas sąskaitas faktūras gali būti įtraukiamos nuomos sutartyje aptartos ir į nuomos kainą įtrauktos susijusios išlaidos – išlaidos už komunalinius patarnavimus, patalpų priežiūros ar kitos išlaidos.

 

25. Įmonė ekonominės veiklos nevykdo, tačiau moka mokesčių įmokas VMI ir „Sodrai“. Karantino laikotarpiu darbuotojai nuomojamo biuro patalpomis nesinaudoja ir dirba iš namų. Ar tokiu atveju galima tikėtis nuomos mokesčio kompensacijos verslui?

Jūsų veikla nėra ekonominė veikla, ji nebuvo uždrausta, ji buvo vykdoma (kad ir nuotoliniu būdu), tad į kompensaciją Jūs, deja, pretenduoti negalite.

 

26. Ar bus laikoma, kad projektas atitinka reikalavimus, jeigu nuomotojas suteiks 30 % nuolaidą tik nuomos mokesčiui, bet nesuteiks nuolaidos komunalinėms ir kitoms paslaugoms, nurodytoms nuomos sutartyje (tokiu atveju, pareiškėjas teiktų paraišką tik subsidijai už nuomos mokestį gauti)?

Skaičiuojant ar nuomotojas suteikė nuolaidą, bus lyginama vasario mėnesio sąskaitos suma ir sąskaitos, už kurią norite gauti kompensaciją suma. Tad jeigu paraiškoje pateiksite duomenis apie vasario mėnesio sąskaitą tik už nuomos mokestį (turi būti atskira sąskaita tik nuomos mokesčiui) ir pateiksite sąskaitas už balandžio, gegužės mėnesius, kuriuose pritaikyta nuolaida (irgi sąskaitos tik nuomos mokesčiui, bet jau su nuolaida), tuomet kompensacija bus paskaičiuota ir išmokama.

 

27. Ar ši priemonė taikoma įmonėms, kurios vykdo veiklą subnuomos sutarčių pagrindu?

Kompensuojama pareiškėjui (nuomininkui), kuris nuomojasi patalpas savo ekonominei veiklai vykdyti, kuri buvo uždrausta ir nebuvo vykdoma. Iš ko tas patalpos nuomojasi – ar iš nuomotojo-savininko, ar iš nuomotojo-ne savininko, o subnuomotojo, nėra svarbu. Svarbu, kad sutartis būtų registruota Registrų centre.

11.1. Taip pat Apraše nustatytam daliniam nuomos mokesčio kompensavimo skyrimui ir mokėjimui įtakos neturi aplinkybė, kad pareiškėjas, nevykdydamas karantino laikotarpiu uždraustos savo pagrindinės veiklos, vykdė nepagrindinę Nutarimu neuždraustą veiklą„.

 

28. Kokiu atveju maisto išsinešimo veikla laikoma nepagrindine veikla?

Tai priklauso nuo to, kokia yra pagrindinė įmonės veikla. Tarkim įmonė, kurios pagrindinės pajamos buvo iš restorano veiklos, ir pastarąją uždraudus, restoranas buvo uždarytas ir pajamų iš restorano veiklos nebuvo – gali kreiptis dėl kompensacijos pagal restoranui skirtų patalpų nuomos sutartį. Tai, kad restorano virtuvė gamino maistą išsinešimui ir įmonė gavo šiek tiek pajamų iš šios veiklos, leidžia įmonei vis tiek kreiptis dėl kompensacijos.

 

29. Ar minimali nuolaida, kurią turi suteikti Nuomotojas, yra 30 proc. ar 31 proc.?

Minimali nuolaida turi būti 30 proc.

 

30. Ar kompensacija pareiškėjui bus teikiama, jeigu nuomininkas po 2020-03-16 jau bus sumokėjęs nuomotojui nuomos mokestį?

Kompensacija mokama pagal sąskaitas, kurios gali būti jau apmokėtos arba dar neapmokėtos, arba apmokėtos dalinai. Sąskaitos turi būti su pritaikyta nuomotojo nuolaida.

 

31. Ar pareiškėjo teikiamos sąskaitos – faktūros privalės būti pasirašytos nuomotojo ir nuomininko?

PVM sąskaitos faktūros turi būti registruotos VMI iMAS sistemoje.

 

32. Ar paraišką dėl kompensacijų pagal Priemonę gali pateikti Europos Sąjungos valstybėje narėje (pvz., Estijoje ar Latvijoje) įsteigtas juridinis asmuo, kuris Lietuvoje veikia ir vykdo ūkinę-komercinę veiklą per filialą, registruotą Juridinių asmenų registre ir turintį jam suteiktą kodą?

Jeigu užsienyje įsteigtos įmonės filialas Lietuvoje yra registruotas LR Juridinių asmenų registre ir atitinka visus kitus reikalavimus, nurodytus priemonės apraše, jis gali kreiptis dėl kompensacijos

 

33. Ar įmonė, kurios veikla karantino metu beveik sustojo ir nebuvo gauta naujų užsakymų, gali pretenduoti į nuomos kompensaciją?

Dėl nuomos kompensacijos gali kreiptis tik tie verslai, kurių veikla buvo arba yra uždrausta.

 

34. Mūsų veikla buvo uždrausta ir nevykdoma, bet nuomotojas nemažino mokesčio, ar galime pateikti prašymą, kad bent valstybė mums suteiktų kompensaciją už nuomą?

Kompensaciją už nuomą gali gauti tik tie, kuriems nuomotojai sumažino mokestį nuo 30 proc.

 

35. Mes turime įvairių prekių (ir maisto ir ne maisto) parduotuvę, kuri karantino metu buvo uždaryta, bet mes kažkiek veiklos vykdėme susikūrę el. parduotuvę. Ar galime rašyti prašymą dėl nuomos mokesčio kompensacijos?

Nuomos mokesčio kompensaciją gali gauti įmonė, kurios pagrindinė veikla iki karantino buvo ne el. prekyba. Jūs galite teikti prašymą, kurį apsvarstysime.

 

36. Ar gali kreiptis pareiškėjas, vykdantys veiklą Lietuvoje, tačiau yra neregistruotas užsienio juridinis asmuo ar organizacija?

Taip, dėl dalinio nuomos mokesčio kompensavimo gali kreiptis pareiškėjas, kuris yra Lietuvoje neregistruotas užsienio juridinis asmuo ar organizacija, tačiau jo nuolatinė buveinė turi būti įregistruota Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos valdomame Mokesčių mokėtojų registre.

 

37. Ar dėl dalinio nuomos mokesčio kompensavimo gali kreiptis asmenys, turintys nepanaikintą teistumą?

Dėl paraiškos gali kreiptis tik tie pareiškėjai, kurie paraiškos pateikimo metu nėra įgiję bankrutuojančios, restruktūrizuojamos, likviduojamos įmonės statuso, jo savininkų ir (ar) vadovų atžvilgiu per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis dėl ekonominio finansinio pobūdžio nusikalstamų veikų ir šie asmenys neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo.

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2021-02-10