Prašome paaiškinti ar PGL priemone gali būti garantuojamos investicijos į restorano įrangą ir pramonines skalbimo mašinas? Ar šias investicijas galima laikyti nauja (nenaudota) gamybine įranga ir (arba) naujais (nenaudotais) įrenginiais?

Kadangi restorano įranga bei pramoninės skalbimo mašinos pagal savo pobūdį yra skirtos gamybinei ar jai prilygintai veiklai vykdyti, jos gali būti finansuojamos pagal PGL priemonę.

Nauja (nenaudota) gamybine įranga ir (arba) naujais (nenaudotais) įrenginiais laikomi nauji (nenaudoti) įrenginiai, įranga, technologinės linijos bei žemės ir miškų ūkio technika, skirta gamybai, paslaugų teikimui bei statybos veiklai vykdyti. Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad tokia įranga ir įrenginiai pagal savo pobūdį nėra skirti ir (ar) negali būti naudojami namų ūkyje, jie negali būti nuomojami arba skirti transporto paslaugoms teikti, nekilnojamojo turto nuomos veikloms vykdyti. Pagal PGL priemonę negali būti finansuojama įranga, kuri yra negamybinio pobūdžio (administracinio ar kitokio pobūdžio), t. y. nėra betarpiškai skirta naudoti  gamybos ar paslaugų teikimo procese (pvz., biuro, komunikacijų  ir panaši įranga).

 

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2017-10-16