Visuotinės dotacijos priemonės „Eco konsultantas LT“ paraiškų priėmimas nuo 2020 m. balandžio 14 d. sustabdytas. Paraiškos, gautos po kvietimo sustabdymo, nebus vertinamos.

Visos iki 2020 m. balandžio 14 d. gautos paraiškos yra užregistruotos. Nesant galimybės patenkinti visų pateiktų paraiškų dėl priemonės lėšų pasibaigimo, jų vertinimai bus atliekami ir sprendimai dėl visuotinės dotacijos lėšų skyrimo priimami atsižvelgiant į konkrečios paraiškos pateikimo datą, jos automatinio registravimo eiliškumą ir priemonės lėšų likutį.


Nuo 2019 m. balandžio 1 d. pagal priemonę „Eco konsultantas LT“ paraiškos yra teikiamos tik per elektroninę paraiškų informacinę sistemą (EPIS). Kitu nei nurodytu būdu pateiktos paraiškos nuo 2019 m. balandžio 1 d. nėra priimamos.

PASTABA. Esant paraiškų pildymo sistemos sutrikimams, paraiška ir jos priedai gali būti pateikti elektroniniu paštu eco@invega.lt. Tokiu atveju siunčiami elektroniniai dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu.

 

 

Print Friendly, PDF & Email