Nuo 2019 m. balandžio 1 d. pagal priemonę „Eco konsultantas LT“ paraiškos yra teikiamos tik per elektroninę paraiškų informacinę sistemą (EPIS). Kitu nei nurodytu būdu pateiktos paraiškos nuo 2019 m. balandžio 1 d. nėra priimamos.

PASTABA. Esant paraiškų pildymo sistemos sutrikimams, paraiška ir jos priedai gali būti pateikti elektroniniu paštu eco@invega.lt. Tokiu atveju siunčiami elektroniniai dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu.

 

 

Print Friendly, PDF & Email