Visuotinės dotacijos priemonės NR. 03.3.2-IVG-T-829 „Eco konsultantas LT“ paraiškų priėmimas nuo 2020 m. balandžio 14 d. sustabdytas.

Visos iki 2020 m. balandžio 14 d. gautos paraiškos yra užregistruotos. Nesant galimybės patenkinti visų pateiktų paraiškų dėl priemonės lėšų pasibaigimo, jų vertinimai bus atliekami ir sprendimai dėl visuotinės dotacijos lėšų skyrimo priimami atsižvelgiant į konkrečios paraiškos pateikimo datą, jos automatinio registravimo eiliškumą ir priemonės lėšų likutį.


Projektų finansavimo sąlygų aprašas

ES de minimis pagalbos reglamentas 1407/2013

Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas

Konsultacijų ekoinovacijų klausimais fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaita

 

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2020-07-01