Dėl pandemijos pasikeitus pasaulio ekonominėms aplinkybėms, eksporto kredito garantijos Lietuvos eksportuotojams tampa dar reikšmingesnės. INVEGA primena apie galimybę drauge su eksportuotoju dalytis rizika, išmokant iki 90 proc. patirtų nuostolių dalį, jei prekių ar paslaugų pirkėjas užsienio valstybėje neatsiskaito sutartyje nustatytais terminais arba bankrutuoja.

Eksporto kredito garantijos leidžia plėsti eksporto rinkas laikinai neparduotinos rizikos valstybėse (visos ES valstybėse narėse, taip pat – Australijoje, Kanadoje, Islandijoje, Japonijoje, Naujojoje Zelandijoje, Norvegijoje, Šveicarijoje, JAV) ir didinti eksporto apimtis minimalizuojant potencialią riziką dėl pirkėjų nemokumo. Atsižvelgiant į Europos komisijos komunikato nuostatas, ES valstybėms narėms sudaryta galimybė pagal EK numatytus įkainius drausti prekių išvežimą ar paslaugų teikimą į laikinai neparduotinos rizikos šalis. INVEGA eksportuotojams primena, kad eksporto kredito garantijos  mokesčio dydis priklauso nuo pirkėjo rizikos kategorijos.

Garantijos atlyginimo mokestį sudaro metinė rizikos priemoka ir administravimo mokestis:

Rizikos kategorija Metinės rizikos priemoka (%)  Administravimo mokestis (%)
Labai maža 0,2–0,4 0,5
Maža 0,41–0,9 0,5
Vidutinė 0,91–2,3 0,5
Labai didelė 2,31–4,5 0,5

 

Visiems eksportuotojams taikoma žemutinė atitinkamos rizikos priemokos koeficiento riba. Nustatytas garantijos atlyginimo mokestis mokamas nuo eksportuotojo pirkėjui išrašytų ir INVEGAI deklaruotų sąskaitų-faktūrų sumos apdrausto limito ribose.

Eksportuotojai kviečiami:

  • Susipažinti, kiek jiems kainuotų garantija;
  • Įsivertinti savo finansines galimybes (planuojamas eksporto apimtis, galimą pirkėjų riziką bei galimybes mokėti garantijos atlyginimą);
  • Teikti prašymą eksporto kredito garantijai gauti.

Paraiškos eksporto kredito garantijoms gauti teikiamos INVEGAI.

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2020-06-10