Visuotinės dotacijos priemonės NR. 03.2.1-IVG-T-825 „Expo konsultantas LT“ paraiškų priėmimas nuo 2020 m. balandžio 6 d. sustabdytas.

Visos iki 2020 m. balandžio 6 d. gautos paraiškos yra užregistruotos. Nesant galimybės patenkinti visų pateiktų paraiškų dėl priemonės lėšų pasibaigimo, jų vertinimai bus atliekami ir sprendimai dėl visuotinės dotacijos lėšų skyrimo priimami atsižvelgiant į konkrečios paraiškos pateikimo datą, jos automatinio registravimo eiliškumą ir priemonės lėšų likutį.


Nuo 2019 m. balandžio 1 d. pagal priemonę „Expo konsultantas LT“ paraiškos yra teikiamos tik per elektroninę paraiškų informacinę sistemą (EPIS).

Kitu nei nurodytu būdu pateiktos paraiškos nuo 2019 m. balandžio 1 d. nėra priimamos.

PASTABA. Esant paraiškų pildymo sistemos sutrikimams, paraiška ir jos priedai gali būti pateikti elektroniniu paštu expo@invega.lt. Tokiu atveju siunčiami elektroniniai dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu.

 

Print Friendly, PDF & Email