Pildyti paraišką

Nuo 2019 m. balandžio 1 d. pagal priemonę „Expo konsultantas LT“ paraiškas bus galima teikti tik per elektroninę paraiškų pildymo sistemą (EPIS). Kitu nei nurodytu būdu pateiktos paraiškos nuo 2019 m. balandžio 1 d. nebus priimamos.

Esant paraiškų pildymo sistemos sutrikimams, paraiška ir jos priedai gali būti pateikti elektroniniu paštu expo@invega.lt. Tokiu atveju siunčiami elektroniniai dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Įgaliojimas (teikiama tik tuo atveju, jeigu dokumentus tvirtina ne įmonės vadovas).

SODROS išduota pažyma (teikiama tik tuo atveju, jeigu yra sudaryta sutartis dėl įmokų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto valdybai atidėjimo. Pažyma negali būti senesnė nei 5 dienos paraiškos pateikimo dieną).

VMI išduota pažyma (teikiama tik tuo atveju, jeigu yra sudaryta sutartis dėl įmokų VMĮ atidėjimo. Pažyma negali būti senesnė nei 5 dienos paraiškos pateikimo dieną).

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2019-04-01