Visuotinės dotacijos priemonės NR. 03.2.1-IVG-T-825 „Expo konsultantas LT“ paraiškų priėmimas nuo 2020 m. balandžio 6 d. sustabdytas.

Visos iki 2020 m. balandžio 6 d. gautos paraiškos yra užregistruotos. Nesant galimybės patenkinti visų pateiktų paraiškų dėl priemonės lėšų pasibaigimo, jų vertinimai bus atliekami ir sprendimai dėl visuotinės dotacijos lėšų skyrimo priimami atsižvelgiant į konkrečios paraiškos pateikimo datą, jos automatinio registravimo eiliškumą ir priemonės lėšų likutį.


Projektų finansavimo sąlygų aprašas

Įsakymas dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos priemonės „Expo konsultantas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo

ES de minimis pagalbos reglamentas 1407/2013

Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas

Verslo pradžios ir verslo plėtros konsultacijų fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaita

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2020-07-01