Kokia yra maksimali eksporto garantijos dalis?

INVEGOS turtinis įsipareigojimas dalytis kartu su eksportuotoju rizika, išmokant iki 90 proc. patirtų nuostolių dalį, kai pirkėjas neatsiskaito sutartyje nustatytais terminais arba bankrutuoja. INVEGOS atsakomybės limitas (garantijos dydis) – ne didesnis kaip 90 procentų atidėtųjų mokėjimų sumos.

Kam skirtos eksporto garantijos?

INVEGOS teikiamos eksporto kredito garantijos leidžia plėsti eksporto rinkas neparduotinos rizikos valstybėse ir didinti eksporto apimtis sumažinus potencialią riziką dėl pirkėjų nemokumo. Garantuojamos rizikos – politinė ir (arba) komercinė.

Kaip pasinaudoti eksporto garantijomis?

Eksportuotojas, norintis gauti eksporto kredito garantiją, turi pateikti prašymą INVEGAI. Preliminarų garantijos atlyginimo dydį galima sužinoti šioje skaičiuoklėje>>.

Kokia yra maksimali eksporto kreditų garantijų suma?

  • Maksimali eksporto kredito garantijų suma vienam eksportuotojui – ne daugiau kaip 2 000 000 Eur.
  • Maksimali eksporto kredito garantijų suma vienam eksportuotojo  pasirinktam pirkėjui – ne daugiau kaip 750 000 Eur.
  • Eksporto kredito garantijų suma vienam pirkėjui visų eksportuotojų atžvilgiu – ne daugiau kaip 2 000 000 Eur.

Ar numatoma Valstybės parama (garantija bankams) už  įmonės,   kurios iš bankų  ima  avanso gražinimo garantijas dabartiniu laikotarpiu ,užsakovai mažiau pasitiki namų  gamintojais,  ir mokamo avanso sumai prašo banko garantijos. Bankai ,duodami avanso grąžinimo garantiją , reikalauja užstato ,kurio  įmonė jau nebeturi ,nes yra panaudojusi   kitiems finansiniams projektams.

Pagal šiuo metu galiojančius garantijų teikimo nuostatus negalima.

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2020-06-02