Užpildytą paraišką ir dokumentus siųskite:

 • pasirašytus elektroniniu parašu – į info@invega.lt
  arba
 • popierinę versiją registruotu paštu į Konstitucijos pr. 7 (16 aukštas), 09308 Vilnius.

Teikiamų dokumentų sąrašas

 1. Prašymas dėl eksporto kredito garantijos suteikimo
  Teikiamas 1 egzempliorius.
 2. Priedas prie prašymo dėl eksporto kredito garantijos suteikimo
  Jei vienu prašymu kreipiamasi dėl keleto skirtingų pirkėjų, tuomet kiekvienam pirkėjui užpildomas atskiras priedas.
 3. SVV subjekto statuso deklaracija
  Teikiamas 1 egzempliorius. Pavyzdys: SVV subjektų dydžio nustatymo lentelė
 4. Pranešimas dėl asmens duomenų tikrinimo
 5. Deklaracija dėl papirkimo pasireiškimo tikimybės
 6. Juridinio asmens pažinimo anketa
 7. Juridinio asmens įgalioto atstovo asmens dokumento kopija (pasas, asmens tapatybės kortelė, diplomatinis pasas, leidimas nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje)
 8. Eksportuotojo patvirtintų paskutinių pasibaigusių finansinių metų ir einamųjų metų paskutinio pasibaigusio ketvirčio finansinės atskaitomybės dokumentai
  Teikiamas 1 egzempliorius. Tuo atveju, kai finansinės ataskaitos konsoliduojamos ir (ar) audituojamos, teikiamos konsoliduotos ir (arba) audituotos.
 9. Jungtinė pažyma iš VĮ Registrų centro (pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją)
 10. Galiojanti eksporto sutartis arba preliminarus susitarimas dėl tokios sutarties sudarymo
  Jei tokia yra sudaryta.
 11. Mokesčių administratoriaus sprendimas dėl mokestinės nepriemokos atidėjimo ar išdėstymo
  Teikiama kopija ir tik tuo atveju, jeigu toks sprendimas yra.
 12. Įgaliojimas
  Teikiama tik tuo atveju, jeigu dokumentus tvirtina ne įmonės vadovas.
Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2021-02-17