Teikiamų dokumentų sąrašas:

Užpildytą paraišką ir dokumentus siųsti:

  • el. parašu pasirašytus į info@invega.lt
  • arba popierinę versiją registruotu paštu ar pristatyti į Konstitucijos pr. 7 (16 aukštas), 09308 Vilnius.

Prašymas dėl eksporto kredito garantijos suteikimo

Paaiškinimas: teikiamas 1 egzempliorius

Priedas prie prašymo dėl eksporto kredito garantijos suteikimo

Paaiškinimas: jei vienu prašymu kreipiamasi dėl keleto skirtingų pirkėjų, tuomet kiekvienam pirkėjui užpildomas atskiras priedas

SVV subjekto statuso deklaracija
Paaiškinimas: teikiamas 1 egzempliorius
Pavyzdys: SVV subjektų dydžio nustatymo lentelė

Pranešimas dėl asmens duomenų tvarkymo

Deklaracija dėl papirkimo pasireiškimo tikimybės

Juridinio asmens pažinimo anketa

Juridinio asmens įgalioto atstovo asmens dokumento kopija (pasas, asmens tapatybės kortelė, diplomatinis pasas, leidimas nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje)

Eksportuotojo patvirtintų paskutinių pasibaigusių finansinių metų ir einamųjų metų paskutinio pasibaigusio ketvirčio finansinės atskaitomybės dokumentai
Paaiškinimas: teikiamas 1 egzempliorius. Tuo atveju, kai finansinės ataskaitos konsoliduojamos ir (ar) audituojamos, teikiamos konsoliduotos ir (arba) audituotos.

Jungtinė pažyma iš VĮ Registrų centro (Pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją)

Galiojanti eksporto sutartis arba preliminarus susitarimas dėl tokios sutarties sudarymo
Paaiškinimas: jei tokia yra sudaryta.

Mokesčių administratoriaus sprendimas dėl mokestinės nepriemokos atidėjimo ar išdėstymo
Paaiškinimas: teikiama kopija ir tik tuo atveju, jeigu toks sprendimas yra.

Įgaliojimas
Paaiškinimas: teikiama tik tuo atveju, jeigu dokumentus tvirtina ne įmonės vadovas.

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2020-11-18