Teikiamų dokumentų sąrašas:

Užpildytą paraišką ir dokumentus siųsti:

  • parašu pasirašytus į info@invega.lt
  • arba popierinę versiją registruotu paštu ar pristatyti į Konstitucijos pr. 7 (16 aukštas), 09308 Vilnius.

Prašymas dėl garantijos išmokos sumokėjimo
Paaiškinimas: teikiamas vienas egzempliorius

Neapmokėtų sąskaitų faktūrų kopijos

Susirašinėjimas su pirkėju dėl neapmokėtų sąskaitų

Eksportuotų prekių, už kurias pirkėjas neatsiskaitė, lietuvišką kilmę patvirtinantis Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų išduotas sertifikatas

Garantijos gavėjo banko sąskaitos išrašas su pirkėjo mokėjimų istorija nuo garantijos sutarties sudarymo

Buhalterinė sąskaitų faktūrų išklotinė su pirkėjo mokėjimų istorija nuo bendradarbiavimo pradžios
Paaiškinimas: ne daugiau nei už 3 metus iki Prašymo dėl eksporto kredito garantijos suteikimo pateikimo

Skolų išieškojimo sutartis su skolų išieškojimo ūkio subjektu
Paaiškinimas: teikiamas vienas egzempliorius

Dokumentai, kurie patvirtina, kad garantijos gavėjas tinkamai ir laiku pateikė reikalavimus dėl nesumokėtos pirkėjo skolos bankroto procese ar kitame teismo procese

Dokumentai, kurie įrodytų garantijos gavėjo veiksmus, siekiant sumažinti pirkėjo skolą (priminimai apie vėluojantį mokėjimą, skolų išieškojimo bendrovės atlikti veiksmai ir rezultatai)

Sutartis su pirkėju dėl prekių ar paslaugų pardavimo
Paaiškinimas: teikiamas vienas egzempliorius

Leidimai ar licencijų kopijos eksportuoti prekes ar teikti paslaugas (jei tokios yra)

Prekių pristatymo ar paslaugų suteikimo Pirkėjui faktą įrodantys (pagrindžiantys) dokumentai.

Jeigu su prašymu teikiami dokumentai yra ne lietuvių arba ne anglų kalbomis, pateikiamas ir sertifikuoto vertėjo vertimas į lietuvių arba anglų kalbą.

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2020-01-31