Užpildytą paraišką ir dokumentus siųskite:

 • parašu pasirašytus į info@invega.lt
  arba
 • popierinę versiją registruotu paštu į Konstitucijos pr. 7 (16 aukštas), 09308 Vilnius.

Teikiamų dokumentų sąrašas

 1. Prašymas dėl garantijos išmokos sumokėjimo
  Teikiamas vienas egzempliorius
 2. Neapmokėtų sąskaitų faktūrų kopijos
 3. Susirašinėjimas su pirkėju dėl neapmokėtų sąskaitų
 4. Eksportuotų prekių, už kurias pirkėjas neatsiskaitė, lietuvišką kilmę patvirtinantis Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų išduotas sertifikatas
 5. Garantijos gavėjo banko sąskaitos išrašas su pirkėjo mokėjimų istorija nuo garantijos sutarties sudarymo
 6. Buhalterinė sąskaitų faktūrų išklotinė su pirkėjo mokėjimų istorija nuo bendradarbiavimo pradžios
  Ne daugiau nei už 3 metus iki prašymo dėl eksporto kredito garantijos suteikimo pateikimo
 7. Skolų išieškojimo sutartis su skolų išieškojimo ūkio subjektu
  Teikiamas vienas egzempliorius
 8. Skolų išieškojimo ūkio subjekto ataskaita apie jų atliktus veiksmus ir rezultatus. Ataskaitoje turi būti pateikta ši informacija:
  • Kokie skolos išieškojimo veiksmai ir kokiomis datomis/terminais buvo atlikti;
  • Dėl kokių priežasčių per atidėtųjų mokėjimų išieškojimo terminą nebuvo išieškota visa skolos suma;
  • Kokios yra skolininko mokumo galimybės;
  • Informacija apie teisminius ginčus, kuriuose dalyvauja skolininkas, skolininko turtui pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones.
 9. Dokumentai, kurie patvirtina, kad garantijos gavėjas tinkamai ir laiku pateikė reikalavimus dėl nesumokėtos pirkėjo skolos bankroto procese ar kitame teismo procese
 10. Dokumentai, kurie įrodytų garantijos gavėjo veiksmus, siekiant sumažinti pirkėjo skolą (priminimai apie vėluojantį mokėjimą)
 11. Sutartis su pirkėju dėl prekių ar paslaugų pardavimo
  Teikiamas vienas egzempliorius
 12. Leidimai ar licencijų kopijos eksportuoti prekes ar teikti paslaugas (jei tokios yra)
 13. Prekių pristatymo ar paslaugų suteikimo Pirkėjui faktą įrodantys (pagrindžiantys) dokumentai.
Jeigu su prašymu teikiami dokumentai yra ne lietuvių arba ne anglų kalbomis, turi būti pateikiamas ir sertifikuoto vertėjo vertimas į lietuvių arba anglų kalbą.
Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2021-02-25