INVEGOS raštiškas pritarimas yra reikalingas tik tais atvejais, kai yra keičiamos INVEGOS sprendime nurodytos esminės garantijos suteikimo sąlygos ar reikalavimai:

 • mažinama paskolos suma
 • keičiamas paskolos grąžinimo grafikas
 • atsisakoma / parduodamas / keičiamas įkeičiamas turtas ar laidavimai 
 • keičiama paskolos panaudojimo paskirtis
 • keičiamos kitos INVEGOS sprendime nurodytos sąlygos.

Sąlygų keitimo metu reikia aiškiai nurodyti, kaip keičiama konkreti numatyta sąlyga.

INVEGOS raštiško pritarimo pakeisti paskolų suteikimo sąlygas nereikia (pageidaujama, kad apie atliktus pakeitimus kredito įstaiga INVEGĄ informuotų raštu), kai:

 • kredito įstaigos sprendimu yra nukeliamas paskolos panaudojimo terminas
 • mažinama / didinama palūkanų norma / marža
 • keičiamas turto įkeitimo terminas
 • paskolos grąžinimui užtikrinti kredito įstaigos sprendimu yra papildomai įkeičiamas turtas ar pateikiami papildomi laidavimai, vekseliai
 • pirminiu įkeitimu už INVEGOS garantuotą paskolą įkeistą turtą kredito įstaiga pageidauja įkeisti pakartotinai
 • keičiama paskolos valiuta (kredito įstaiga privalo informuoti INVEGĄ, nurodydama keičiamą paskolos likutį ir naująją paskolos sumą, naująjį grafiką naująja valiuta bei naująją paskolos palūkanų normą).

Paaiškinimas dėl garantijos sąlygų keitimo

Garantuotos paskolos sąlygų keitimo prašymas

Garantuotos paskolos sąlygų keitimo prašymas didelėms įmonėms

Vienos įmonės deklaracija

INVEGA sprendimas dėl paskolos valiutos keitimo (aktuali redakcija nuo 2008-08-22)

INVEGA sprendimas dėl palūkanų keitimo 2 (aktuali redakcija nuo 2009-10-16)

INVEGA sprendimas dėl palūkanų keitimo 1 (aktuali redakcija nuo 2008-10-31)

Pranešimas dėl asmens duomenų tvarkymo

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2019-12-19