DĖL PRITARIMO GARANTUOTŲ PASKOLŲ GRAFIKŲ KEITIMUI

Tarp finansų įstaigos ir UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ sudaryta bendradarbiavimo sutartis  dėl INVEGOS teikiamų individualių garantijų už finansų įstaigos išduodamas paskolas ar finansinio lizingo sandorius smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams.

Bendradarbiavimo sutartyje buvo nustatyta, kad finansų įstaigai keičiant INVEGOS garantuotos paskolos esmines sąlygas (įskaitant ir paskolos grąžinimo grafiką) yra būtinas išankstinis rašytinis INVEGOS pritarimas.

INVEGA, reaguodama į besikeičiančią ekonominę situaciją dėl COVID-19 pandemijos bei įvertinusi ženkliai padidėjusį poreikį finansų įstaigoms koreguoti INVEGOS garantuotų paskolų sąlygas, susijusias su paskolos grąžinimu,  kompensuojant atidėtųjų nuo kovo 16 d. paskolų palūkanas arba mažinti einamuosius paskolos grąžinimus laikotarpiui iki 6 mėn.,

informuoja, kad finansų įstaiga neprivalo kreiptis į INVEGĄ dėl paskolos grąžinimo grafiko keitimo rašytinio pritarimo, kai tenkinamos visos šios sąlygos.

Nuorodoje esančioje skaičiuoklėje galima pasitikrinti, kada bus grąžinta garantuota dalis.

 

Kodėl naudinga?

INVEGOS teikiamos garantijos padeda išspręsti nepakankamo ar nepatrauklaus finansų įstaigoms užstato problemą ir palengvina priėjimą prie finansavimo šaltinių.

Kas gali kreiptis?

Pradedantieji verslininkai, smulkiojo ir vidutinio verslo atstovai.

Kiek?

Maksimali garantijos, įskaitant turimų garantijų likučius, suma yra:

  • Smulkiajam ir vidutiniam verslui iki 3 metų – 750 000 EUR;
  • Smulkiajam ir vidutiniam verslui daugiau kaip 3 metai – 1 500 000 EUR;
 Minimali nuosava dalis  Garantijos intensyvumas
Smulkios ar vidutinės įmonės paskolai

20 %

iki 80 %

(Minimalus garantijos

dydis turi siekti 5000 eurų)

Kaip veikia?

Norint pasinaudoti priemone, įmonė ar pradedantis verslininkas pirmiausiai turi kreiptis į banką ar kredito uniją ir susitarti dėl finansavimo. Finansų įstaiga įvertins vykdomą projektą, galimybes grąžinti paskolą ir pasiskaičiuos trūkstamo užstato dydį. Po to finansų įstaiga „Invegai“ pateiks prašymą garantijai gauti ir kitus su finansavimu susijusius dokumentus.

 

Print Friendly, PDF & Email