Garantijos suteikimui reikalingų dokumentų sąrašas

Prašymas suteikti garantiją

Prašymo suteikti garantiją priedas

SVV subjekto statuso deklaracijos (nuo 2017–05–01)
Pavyzdys: SVV subjektų dydžio nustatymo lentelė

Vienos įmonės deklaracija

Forma apie SVV subjekto finansinę būklę ir prognozes (VSF 2014-2020 paskolų gavėjams ir iki 12 mėn. veikiančioms įmonėms)

Forma apie SVV subjekto finansinę būklę ir prognozes (kai įmonė veikia daugiau nei 12 mėn.)

Vidutinio sąrašinio metinio darbuotojų skaičiaus apskaičiavimo pavyzdys

Pranešimas dėl asmens duomenų tvarkymo

 

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2020-01-21