Portfelinės garantijos skirtos nepatrauklaus ar nepakankamo užstato problemai spręsti, teikiamos už smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektų imamus kredito sandorius. Pagal šią priemonę INVEGA atrinktos finansų įstaigos kreditų gavėjams taiko palankesnius užstato reikalavimus bei mažesnes palūkanų normas, įtraukdami sandorius į garantuotų sandorių portfelius.

Portfelinė garantija teikiama kaip de minimis pagalba pagal Reglamentą Nr. 1407/2013.

Portfelinės garantijos lizingo sandoriams

Priemonė „Portfelinės garantijos lizingo sandoriams, finansuojamiems iš Europos regioninės plėtros fondo“ garantuoja 80 proc. lizingo sandorio sumos grąžinimą finansų įstaigai.

Portfelinės garantijos paskoloms

Priemonė „Portfelinės garantijos paskoloms, finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo“ garantuoja 80 proc. paskolos sumos grąžinimą kredito įstaigai.

Portfelinės garantijos faktoringo sandoriams

Priemonė „Portfelinės garantijos faktoringo sandoriams“ palengvina labai mažam, mažam ir vidutiniam verslui prekybinių sandorių finansavimą, kai kiekvienam finansų įstaigos, įgyvendinančios priemonę, portfelyje esančiam faktoringo sandoriui suteikiama 80 proc. garantija.

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2018-10-26