Galutinis gavėjų sąrašas ir įgyvendinamų projektų ataskaita pagal priemones „Portfelinės garantijos lizingo sandoriams, finansuojamiems iš Europos regioninės plėtros fondo“ ir „Portfelinės garantijos paskoloms, finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo“.

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2020-04-28