Galutinis gavėjų sąrašas ir įgyvendinamų projektų ataskaita pagal priemones „Portfelinės garantijos lizingo sandoriams, finansuojamiems iš Europos regioninės plėtros fondo“, „Portfelinės garantijos paskoloms, finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo“ ir „Portfelinės garantijos faktoringo sandoriams, finansuojamiems iš INVEGOS fondo grįžusių ir (ar) grįšiančių lėšų“.

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2020-12-01