Kodėl naudinga?

Priemonės tikslas – palengvinti labai mažam, mažam ir vidutiniam verslui prekybinių sandorių finansavimą.

Kas gali kreiptis?

Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ).

Kiek?

Didžiausia vieno faktoringo limito suma – 1 875 000 Eur, arba įmonių, vykdančių krovinių vežimo keliais veiklą, atveju – 937 500 Eur. Maksimalus faktoringo sandorio finansavimo laikotarpis – 12 mėnesių. Pasibaigus faktoringo sandorio finansavimo laikotarpiui, su MVĮ gali būti sudaromas naujas faktoringo sandoris.

Priemonės portfeliui formuoti numatoma skirti iki 10 mln. Eur INVEGOS fondo grįžusių ir (ar) grįšiančių lėšų, kurios leis garantuoti 62,5 mln. Eur faktoringo sandorių portfelį.

Kaip veikia?

Faktoringo sandorius finansuoja ir dokumentaciją rengia atrinktos finansų įmonės, besivadovaudamos savo vidaus tvarkomis ir procedūromis.

Šiuo metu dėl galimybės pasinaudoti portfeline garantija kviečiame kreiptis į šias finansų įstaigas:

Kiekvienam finansų įstaigos, įgyvendinančios Portfelinių garantijų faktoringui 2 priemonę, portfelyje esančiam faktoringo sandoriui bus suteikiama 80 proc. garantija, tačiau visų išmokų suma negali viršyti viršutinės ribos, kurios dydis yra 20 proc. nuo suformuoto faktoringo sandorių portfelio garantijų sumos.

Priemonė „Portfelinės garantijos faktoringo sandoriams 2“ teikiama kaip de minimis pagalba pagal Reglamentą Nr. 1407/2013.

Į garantuojamą portfelį turi būti įtraukiami faktoringo sandoriai su regresu į faktoringo sandorio gavėją.

Projektų finansavimo sąlygų aprašą rasite čia.

Kontaktai:

info@invega.lt

pgf@invega.lt

+3705 210 7510
+3706 828 0016

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2021-03-01