Kodėl naudinga?

Priemonės tikslas – palengvinti finansavimo gavimą smulkiajam ir vidutiniam verslui, kai šis susiduria su finansų įstaigai nepatrauklaus ar nepakankamo užstato problema.

Kas gali kreiptis?

Smulkiojo ir vidutinio verslo atstovai (SVV).

Kiek?

Didžiausia  garantuojama lizingo suma – 1 875 000 Eur, arba įmonių, vykdančių krovinių vežimo keliais veiklą, atveju – 937 500 Eur. Finansavimas gali būti teikiamas ne ilgesniam nei 120 mėnesių laikotarpiui.

Lizingo sandoriams, suteiktiems su portfeline garantija, garantuoti  skirta 8 mln. Eur.

Kaip veikia?

Lizingo sandorius finansuoja ir dokumentaciją rengia atrinktos finansų įstaigos, besivadovaudamos savo vidaus tvarkomis ir procedūromis.

Šiuo metu dėl galimybės pasinaudoti Portfelinėmis garantijomis lizingo sandoriams kviečiame kreiptis į šias finansų įstaigas:

Portfelinė garantija garantuoja 80 proc. lizingo sandorio sumos grąžinimą finansų įstaigai. Šis dydis bus taikomas kiekvienam į finansų įstaigos portfelį įtrauktam lizingo sandoriui, tačiau bendra INVEGOS išmokų suma negali viršyti didžiausios išmokų sumos, ribojamos viršutinės ribos norma, t. y. 20 proc. Garantuotiems lizingo sandoriams finansų įstaigos taiko mažesnę pradinę įmoką bei mažesnę palūkanų maržą nei rinkos sąlygomis teikiamiems lizingo sandoriams. Portfelinė lizingo garantija teikiama kaip de minimis pagalba pagal Reglamentą Nr. 1407/2013.

Porfeline garantija garantuojamais lizingo sandoriais gali būti finansuojamos šios investicijos:

  • įrenginiai
  • įranga
  • technologinės linijos
  • žemės ir miškų ūkio technika

skirti gamybos (prekėms, medžiagoms, energijai gaminti) paslaugoms teikti ir statybos veiklai vydyti ir kurie yra atskiriama gyvenamųjų patalpų ir negyvenamųjų pastatų dalis.

Projektų finansavimo sąlygų aprašą rasite čia.

 

 

Įgyvendinimas
Priemone „Portfelinės garantijos lizingo sandoriams“ pasinaudojusių galutinių naudos gavėjų sąrašas.

 

Kontaktai:

pgl@invega.lt

info@invega.lt

+3705 210 7510

+3706 828 0016

 

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2021-03-09