Dėmesio!
Priemonė „Portfelinės garantijos paskoloms 2“ yra sustabdyta.
Kodėl naudinga?

Skatinamoji finansinė priemonė „Portfelinės garantijos paskoloms 2“ skirta įmonėms, susidūrusioms su lėšų trūkumu dėl COVID-19 protrūkio. Ši priemonė  sumažina finansavimo riziką ir tokiu būdu palengvina paskolų ir lizingo sandorių prieinamumą įmonių likvidumui pagerinti.

Kas gali kreiptis?

Lietuvos  Respublikoje veikiantys smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai bei didelės įmonės, kurios 2019 m. gruodžio 31 d. nebuvo laikomos sunkumų patiriančios, tačiau sunkumų  patyrė 2020 m. dėl COVID-19 protrūkio, jei atitinka vieną iš šių sąlygų:

 • apyvarta sumažėjo ne mažiau kaip 30 proc.;

– Paskolų gavėjų, kurie pradėjo veikti vėliau nei 2019 m. sausio 1 d. atveju, imant praeitų metų mėnesio apyvartos vidurkį ir lyginant su Paskolos gavėjo pateikta vidutine mėnesio apyvarta po 2020 m. kovo 16 d., skaičiuojant pasirinktinai dienomis ar mėnesiais;

– Paskolų gavėjų, kurie pradėjo veikti anksčiau nei 2019 m. sausio 1 d. atveju, lyginant praeitų ir einamųjų metų mėnesio apyvartos vidurkį už tą patį laikotarpį (pvz., lyginant 2019 metų kovo mėnesio apyvartą su 2020 metų kovo mėnesio apyvarta), skaičiuojant pasirinktinai dienomis ar mėnesiais.

 • generuojami finansiniai srautai tapo nepakankami turimiems įsipareigojimams dengti;
 • skubaus padengimo (kritinio likvidumo) rodiklio reikšmė tapo mažesnė nei 1.

Kiek?

Priemonei „Portfelinės garantijos paskoloms 2” įgyvendinti numatyta skirti  iki 93mln. Eur Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Kaip veikia? Pagrindinės sąlygos

Kiekviena į „Portfelinės garantijos paskoloms 2” priemonės portfelį įtraukta paskola  ar lizingo sandoris garantuojamas 80 proc. garantijos dydžiu.

Į garantuotą portfelį gali būti įtraukiamos:

 • apyvartinės paskolos, įskaitant atgręžtinius lizingo sandorius, skirtos įmonių likvidumui palaikyti, suteiktos ne anksčiau kaip 2020 m. kovo 16 d.;
 • anksčiau pasirašytos negarantuotos investicinės (įskaitant lizingo sandorius) ir apyvartinės (išskyrus atgręžtinius lizingo sandorius) paskolos, kurioms ne anksčiau kaip 2020 m. kovo 16 d. prailgintas įmokų grąžinimo grafikas ar taikomas įmokų grąžinimo atidėjimas, nebloginant kitų paskolos grąžinimo sąlygų.

Garantuotos paskolos gali būti teikiamas ne ilgesniam kaip 6 metų (72 mėnesių) laikotarpiui.

Garantuojamos paskolos dydis priklauso nuo įmonės darbuotojams per metus priskaitytų atlyginimų sumos, įmonės apyvartos, investicinių ir kitų įsipareigojimų, o maksimali suma negali viršyti 5 mln. eurų.

Paskolos gali būti įtraukiamos į garantuotą portfelį ne vėliau kaip iki 2020 m. gruodžio 31 d.

Į garantuotą portfelį negali būti įtraukiamos šios paskolos:

 • Jei paskolos gavėjas 2019 m. gruodžio 31 d. buvo sunkumų patirianti įmonė.
 • Jei paskolos gavėjas vykdo finansinę veiklą, išskyrus atvejus, kai paskolos gavėjas vysto finansines technologijas.
 • Jei paskolos gavėjas tiesiogiai veikia ginklų ir šaudmenų, tabako ir tabako gaminių bei distiliuotų alkoholinių gėrimų gamybos, perdirbimo bei prekybos sektoriuose.
 • Jei paskola skirta gyvenamųjų butų įsigijimui ir investicijoms į gyvenamųjų butų būklės pagerinimą.
 • Jei paskola skirta investicijoms į azartinių lošimų organizavimu užsiimančias įmones.
 • Finansavimas negali būti skirtas išsimokėti dividendus, mažinti kapitalą išmokant lėšas paskolos gavėjo dalyviams, supirkti savas akcijas ar atlikti kitokius mokėjimus iš kapitalo paskolos gavėjo dalyviams, taip pat negali būti skirtas grąžinti arba suteikti paskolas paskolos gavėjo dalyviams ar su jais susijusiems asmenims.

Informaciją apie kiekvieno Finansų tarpininko prašymo vertinimo statusą ir Sutarties su Finansų tarpininku pasirašymą rasite čia.

Priemonės „Portfelinės garantijos paskoloms 2“ sąlygų aprašą rasite čia.

Pildyti paraišką

Kontaktai:

info@invega.lt

+3705 210 7510
+3706 828 0016

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2021-01-06