Kodėl naudinga?

Priemonė „Portfelinės garantijos paskoloms, finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo“ (toliau – Portfelinės garantijos paskoloms) skirta palengvinti finansavimo gavimą smulkiajam ir vidutiniam verslui (toliau SVV), kai SVV susiduria su kredito įstaigai nepatrauklaus ar nepakankamo užstato problema.

Kas gali kreiptis?

Smulkiojo ir vidutinio verslo atstovai.

Kiek?

Didžiausia  garantuojama paskolos suma – 1 875 000 Eur, arba įmonių, vykdančių krovinių vežimo keliais veiklą, atveju – 937 500 Eur. Finansavimas gali būti teikiamas ne ilgesniam nei 120 mėnesių laikotarpiui, o kredito linijos forma – 36 mėnesiams.

Paskolų, suteiktų su portfeline garantija, garantavimui skirta 50,31 mln. Eur Europos regioninės plėtros fondo lėšų.

Kaip veikia?

Portfelinė garantija garantuoja 80 proc. paskolos sumos grąžinimą kredito įstaigai. Šis dydis taikomas kiekvienam į kredito įstaigos portfelį įtrauktam sandoriui, tačiau bendra „Invega“ išmokų suma negali viršyti didžiausios išmokų sumos, ribojamos viršutinės ribos norma – 20 proc. Garantuotoms paskoloms kredito įstaigos taiko  mažesnę palūkanų maržą nei rinkos sąlygomis teikiamoms paskoloms. Portfelinė garantija paskoloms teikiama kaip de minimis pagalba pagal Reglamentą Nr. 1407/2013.

Garantuojamos paskolos suteikiamos tik potencialiai ekonomiškai gyvybingoms veikloms, susijusioms su SVV subjektų steigimu, plėtra ar stiprinimu, finansuoti arba naujiems projektams įgyvendinti, patekti į naujas rinkas arba jau įsteigtų įmonių naujai veiklai vykdyti.

Garantuojamos paskolos bus teikiamos investicijoms ir apyvartiniam kapitalui finansuoti.

Pagal šią priemonę paskolas teikia ir dokumentaciją rengia kredito įstaigos, besivadovaudamos savo vidaus tvarkomis ir procedūromis.

Priemonės sąlygomis ir galimybėmis galite pasidomėti šiose kredito įstaigose:

Projektų finansavimo sąlygų aprašą rasite čia>>.

Kontaktai:

info@invega.lt

pgp@invega.lt

+3705 210 7510
+3706 828 0016

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2020-12-01