Priemonei „Dalinis palūkanų kompensavimas“ papildomai skirta 1,65 mln. eurų iš grįžusių lėšų. Kompensacija pagal priimtus teigiamus sprendimus SVV bus mokama už iki 2015 m. rugsėjo 30 d. sumokėtas palūkanas arba iki kol baigsis priemonei skirtos lėšos. Paraiškos INVEGAI turėtų būti pateiktos iki š.m. rugpjūčio 31 d.

Nuo 2014 m. birželio 5 d. įsigaliogo priemonės aprašo pakeitimai. Pagal priemonę „Dalinis palūkanų kompensavimas“ nuspręsta kompensuoti net 95 proc. (regionuose) ir 70 proc. (Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų savivaldybėse) sumokėtų palūkanų už paskolas, lizingo (išperkamosios nuomos) sandorius, skirtus verslo pradžios ar plėtros projektams įgyvendinti.

Atkreipiame dėmesį, kad buvo atnaujintos prašymų komensuoti formos – 5-7 priedai, taip pat papildomai įtraukas de minimis pagalbos klausimynas, kurį reikia užpildyti ir pateikti su paraiška.

Sprendimai kompensuoti palūkanas iki 2015-09-30

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2018-04-25