Priemonė „Parama pirmajam darbui“ baigta įgyvendinti.

Apie priemonę

Priemonė „Parama pirmajam darbui“ skirta jaunimo užimtumui skatinti.

Darbdaviams, kurie įdarbino darbinės patirties neturinčius darbuotojus, kompensuojama dalis pirmą kartą įsidarbinusio jauno žmogaus darbo užmokesčio.

Kaip tai veikia?

Paramos forma – dalies darbo užmokesčio kompensavimas. Darbdaviui pageidaujant (pateikus paraišką), ne ilgesnį kaip 12 mėnesių laikotarpį bus kompensuojama fiksuota darbuotojo atlyginimo dalis (t. y. 23,3 proc. nuo apskaičiuoto darbo užmokesčio) už pirmą kartą įsidarbinusį ir iki tol pagal darbo sutartį nedirbusį jauną asmenį nuo 16 iki 29 metų. Kitaip tariant, darbdavys darbuotojui moka nustatytą darbo užmokestį ir visas su juo susijusias įmokas, tačiau dalis išmokėtos sumos darbdaviui kompensuojama iš priemonės „Parama pirmajam darbui“ lėšų. Jei darbuotojui apskaičiuotas darbo užmokestis viršija 492 Eur per mėnesį, kompensacija skaičiuojama pagal 492 Eur sumą, t. y. maksimalus kompensacijos dydis darbdaviui už vieną darbuotoją per mėnesį gali siekti 114,7 Eur.

Pirmą kartą įsidarbinęs asmuo – tai asmuo:

1) nuo 16 iki 17 metų imtinai, anksčiau nedirbęs pagal darbo sutartį Lietuvos Respublikoje. Neatsižvelgiant į darbinę veiklą iki 16 metų, sulaukęs 16 metų asmuo atitinka pirmą kartą įsidarbinusio asmens sąvoką;

2) nuo 18 iki 29 metų imtinai, anksčiau nedirbęs pagal darbo sutartį ar valstybės tarnyboje Lietuvos Respublikoje. Neatsižvelgiant į darbinę veiklą iki 18 metų, sulaukęs 18 metų asmuo atitinka pirmą kartą įsidarbinusio asmens sąvoką.

Kas gali kreiptis?

  • privatūs ir viešieji juridiniai asmenys (išskyrus biudžetines įstaigas),
  • užsienio įmonių filialai ir atstovybės Lietuvoje,
  • fiziniai asmenys, įdarbinę jauną darbuotoją.

Įgyvendinimas

Priemonė „Parama pirmajam darbui“ baigta įgyvendinti.

Kada gausiu kompensaciją?

Darbuotojo darbo užmokesčio dalis kompensuojama įmonėms kas ketvirtį iki antro mėnesio, einančio po ataskaitinio (kalendorinio) ketvirčio 30 dienos. (pvz., už 2013 m. III ketv. apskaičiuotą darbo užmokestį kompensacija projektų vykdytojams bus mokama iki 2013 m. lapkričio 30 d.)

Turite klausimų? Rašykite el. paštu ppd@invega.lt

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2018-04-25