Priemonė „Parama pirmajam darbui“ baigta įgyvendinti.

Iki 2015 m. rugsėjo 30 d. pagal priemonę „Parama pirmajam darbui“ gautos 33 452 paraiškos dėl jaunų darbuotojų darbo užmokesčio dalies kompensacijos, iš jų dėl  23 763 priimti teigiami sprendimai. Įmonėms išmokėta 8 mln. € už 22 270 pirmą kartą įdarbintų jaunuolių, paremtos 2 744 įmonės.

Paramos naudos gavėjų sąrašas (iki 2015 09 30).

Apie priemonę

Priemonė „Parama pirmajam darbui“ skirta jaunimo užimtumui skatinti.

Darbdaviams, kurie įdarbino darbinės patirties neturinčius darbuotojus, kompensuojama dalis pirmą kartą įsidarbinusio jauno žmogaus darbo užmokesčio.

Kaip tai veikia?

Paramos forma – dalies darbo užmokesčio kompensavimas. Darbdaviui pageidaujant (pateikus paraišką), ne ilgesnį kaip 12 mėnesių laikotarpį bus kompensuojama fiksuota darbuotojo atlyginimo dalis (t. y. 23,3 proc. nuo apskaičiuoto darbo užmokesčio) už pirmą kartą įsidarbinusį ir iki tol pagal darbo sutartį nedirbusį jauną asmenį nuo 16 iki 29 metų. Kitaip tariant, darbdavys darbuotojui moka nustatytą darbo užmokestį ir visas su juo susijusias įmokas, tačiau dalis išmokėtos sumos darbdaviui kompensuojama iš priemonės „Parama pirmajam darbui“ lėšų. Jei darbuotojui apskaičiuotas darbo užmokestis viršija 492 Eur per mėnesį, kompensacija skaičiuojama pagal 492 Eur sumą, t. y. maksimalus kompensacijos dydis darbdaviui už vieną darbuotoją per mėnesį gali siekti 114,7 Eur.

Turite klausimų? Rašykite el. paštu ppd@invega.lt

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2018-04-25