Nuo 2015-09-02 prašymai dėl naujai įdarbintų darbuotojų pagal priemonę „Subsidijos verslumui skatinti“ nebepriimami. Priemonė baigta įgyvendinti.

Pagal priemonę iš viso gautos 854 įmonių paraiškos, iš kurių 797 priimti teigiami sprendimai skirti finansavimą.

Iš viso 787 įmonėms už 2451 darbuotoją išmokėta 4,46 mln Eur.

Priemonės naudos gavėjų sąrašas (iki 2015 09 30).

Projektų, finansuojamų pagal priemonę „Subsidijos verslumui skatinti“, rezervinis sąrašas.

Apie priemonę

Pradedantieji verslininkai, kurie pasinaudojo ar dar pasinaudos palankiu Verslumo skatinimo fondo kreditu verslui plėtoti ar įkurti, jau gali kreiptis dėl papildomos paramos. Jų darbuotojams gali būti iš dalies kompensuojamos darbo užmokesčio išlaidos.

Priemonė „Subsidijos verslumui skatinti“ skirta sudaryti papildomas finansines paskatas Verslumo skatinimo fondo paskolų gavėjams, siekiant palengvinti jiems įsitvirtinti rinkoje pradinėje savarankiškos veiklos stadijoje.

Remiama veikla – darbo užmokesčio išlaidų dalies kompensavimas Verslumo skatinimo fondo paskolų gavėjams. Šiai priemonei įgyvendinti skirta 15 mln. litų (4,34 mln. €) Europos socialinio fondo lėšų.

Kokia skiriama parama?

Remiama veikla – darbo užmokesčio išlaidų dalies kompensavimas Verslumo skatinimo fondo (VSF) paskolų gavėjams už kiekvieną darbuotoją, dirbantį įmonėje. Didžiausia leistina finansuoti išlaidų suma vienam pareiškėjui (VSF paskolos gavėjui) – 7 240,50 Eur. Už vieną darbuotoją, kuris gauna ne mažesnį kaip 325 Eur (bruto) atlyginimą už vieną mėnesį, pareiškėjui yra mokama 284,94 Eur kompensacija.

Turite klausimų?

Kreipkitės el. paštu svs@invega.lt

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2018-04-25