Verslumo skatinimo fondo pasiekti rezultatai iki 2016 09 30

Rodiklis Matavimo vienetas Pasiekimas nuo priemonės įgyvendinimo pradžios
Sukurta naujų darbo vietų Skaičius 3580*
Sėkmingai baigusieji mokymą Skaičius 4890
Asmenys / įmonės, pasinaudojusios finansų inžinerijos priemone Skaičius 1306, iš jų:

 

  • jaunimas iki 29 m. – 479
  • vyresni nei 50 m. – 102
  • bedarbiai – 29
  • neįgalieji – 17

 

Mokyme dalyvavę asmenys Skaičius 5002

* pagal 2015 m. IV ketv. duomenis

Dėl labai mažų paskolų kreipkitės į Lietuvos centrinę kredito uniją, nemokamu tel. 8 80011211, el. paštas verslumas@lku.lt, www.lku.lt.

Duomenys apie priemonės įgyvendinimą iki 2016 03 31

Naudos gavėjų, įtrauktų į VSF, sąrašas (iki 2016-03-31)

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2018-04-25