Įmonės, turinčioms su INVEGA pasirašytas ir galiojančias dotacijos sutartis dėl mokymo išlaidų kompensavimo pagal priemonę „Kompetencijų vaučeris“, informuojamos, kad nuo 2021 m. sausio 21 d. keičiasi priemonės finansavimo sąlygų aprašas.

Nuo šiol bus taikomas 20 mėnesių (anksčiau buvo 15) nepertraukiamas kompensavimo laikotarpis. Tai reiškia, kad įmonės darbuotojai gali mokytis ir kelti kvalifikaciją ilgiau, 20 mėnesių, skaičiuojant nuo dotacijos sutarties įsigaliojimo ir sprendimo dėl nustatyto finansavimo dydžio priėmimo datos. Vienai įmonei didžiausia kompensacijos suma už patirtas darbuotojų mokymo išlaidas išlieka ta pati – iki 4 500 Eur.

Kitas svarbus priemonės „Kompetencijų vaučeris“ finansavimo aprašo sąlygų pakeitimas: mokymosi išlaidos įmonėms yra kompensuojamos ne ilgiau kaip tris mėnesius po kompensacijos laikotarpio pabaigos. Tai reiškia, kad įmonės turėtų nedelsti apmokėti mokymų teikėjams patirtas mokymosi išlaidas.

Priemonė „Kompetencijų vaučeris“ skirta padėti įmonėms išlaikyti konkurencingumą, kompensuojant dalį mokymų išlaidų, patirtų už dirbančių darbuotojų mokymus.

INVEGA šią priemonę įgyvendina pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.4.3-IVG-T-813 „Kompetencijų vaučeris“ projektų finansavimo sąlygų aprašą.

Galiojanti aprašo suvestinė redakcija

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2021-01-22