Nacionalinė plėtros įstaiga Investicijų ir verslo garantijos (INVEGA) šiandien pasirašė pirmąją sutartį su draudimo bendrove „Gjensidige“ dėl individualių garantijų teikimo už kelionių organizatorių prievolių įvykdymo užtikrinimą. Individualios garantijos bus teikiamos visoms draudimo įmonėms ir finansų įstaigoms, kurios pasirašys sutartis su INVEGA ir kurios pagal Lietuvos Respublikos turizmo įstatymą kelionių organizatoriams suteiks privalomus laidavimo draudimus ar finansines garantijas, užtikrinančius kelionių organizatorių prievolių įvykdymą.  

Siekiant užtikrinti  kelionių organizatorių veiklai būtiną paslaugą ir taip išlaikyti veiklos tęstinumą, šioms tikslinėms garantijoms skirta 15 mln. Eur.

Norintiems pasinaudoti valstybės pagalba, INVEGA dengia iki 50 proc. vieno kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimo sumos. 1,5–800 tūkst. eurų siekiančios garantijos teikiamos 3-15 mėn. laikotarpiui.

„Prievolių įvykdymo užtikrinimas yra būtina sąlyga kelionių organizavimo veiklos vykdymui. Tačiau būtent šio sektoriaus įmonės yra vienos iš labiausiai paveiktų karantino ir jų finansiniai pajėgumai gali būti nepakankami padengti draudimo bendrovių ar finansinių įstaigų reikalaujamą užstato dydį, – sako INVEGA vadovas Kęstutis Motiejūnas. – Nurodytos garantijos bus teikiamos neatlygintinai, todėl tai leis kelionių organizatoriams palankesnėmis sąlygomis gauti naujus ar išlaikyti esamus prievolių įvykdymo užtikrinimus. Kita vertus, garantijos taip pat paskatins draudimo įmones ir finansų įstaigas aktyviau teikti kelionių organizatorių veiklai būtiną paslaugą, tokiu būdu prisidedant prie kelionių organizatorių sektoriaus įmonių veiklos tęstinumo.“

Šios  valstybės pagalbos priemonės dėka, kelionių organizatoriai gali kreiptis į draudimo bendroves ar finansų įstaigas tiek dėl naujo prievolių įvykdymo užtikrinimo, tiek norėdami pratęsti jau galiojantį. Pastaruoju atveju vertinama, kaip suteikta garantija kelionių organizatoriui pagerins prievolių įvykdymo užtikrinimo sąlygas. Pavyzdžiui, prailginamas prievolių įvykdymo garantijos (jeigu paslaugą suteikia finansų įstaiga) arba laidavimo draudimo (jeigu paslaugą suteikia draudimo įstaiga) galiojimo terminas, padidinama jų suma arba kelionių organizatoriui sumažinamas ar panaikinamas užstatas, reikalingas norint gauti prievolių įvykdymo užtikrinimo paslaugą.

Pasak INVEGOS vadovo, atsižvelgiant į tai, jog šios garantijos yra tikslinio pagalbos paketo turizmo sektoriui dalis, jos bus suteikiamos tik  galiojantį kelionių organizatoriaus pažymėjimą turinčių kelionių organizatorių prievolių įvykdymo užtikrinimui. Visi kiti numatyti reikalavimai yra standartiniai, kaip ir kreipiantis dėl bet kurios kitos valstybės lėšomis finansuojamos INVEGOS priemonės.

Kelionių organizatoriai Registrų centrui turės pateikti 2018 m. ir 2019 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinius, garantijos suteikimo metu negalės būti sunkumų patiriantys, restruktūrizuojami, bankrutuojantys ar turintys likviduojamos įmonės statusą.

INVEGA atkreipia dėmesį, kad tie kelionių organizatoriai,  kurie 2019 m. gruodžio 31 d. buvo laikomi sunkumų patiriančiomis įmonėmis, taip pat gali kreiptis dėl individualių garantijų, jeigu jų situacija bus pasikeitusi ir jie pateiks tai įrodančius dokumentus: nuostolių nurašymo ar įstatinio kapitalo didinimo ir 2020 m. tarpinės finansinės atskaitomybės už paskutinį praėjusį ketvirtį arba mėnesio, ėjusio prieš paraiškos pateikimą, dokumentus, kad prašymo suteikti garantiją pateikimo metu jie jau nebėra laikomi sunkumų patiriančiais.

Detali informacija apie šių garantijų sąlygas skelbiama čia.

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2020-07-17