2015 m. sausio 16 d. UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) vadovas Audrius Zabotka ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – FNTT) direktorius Kęstutis Jucevičius pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kuria siekiama užtikrinti veiksmingesnę smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) projektų rizikos vertinimo priežiūrą, susijusią su ES finansinės paramos lėšų neteisėtu gavimu ir panaudojimu, bei pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencija.

Pasirašyta sutartimi abi institucijos sutarė keistis turima informacija apie SVV projektų rizikos vertinimo metu išaiškintus SVV bendrovių veikloje nustatytus sukčiavimo ir teroristų finansavimo prevenciją reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus ir įtariamas galimas nusikalstamas veikas įgyvendinant finansines priemones iš 2014-2020 laikotarpio ES investicinių fondų. Tikimasi, kad bendradarbiavimo susitarimas padės užkirsti kelią galimiems finansiniams nusikaltimams.

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2016-05-31