Nuo 2021 m. sausio 20 d. pradėjusi teikti naujas lengvatines tiesiogines COVID-19 paskolas nacionalinė plėtros įstaiga „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau – INVEGA) jau sulaukė 238 verslo atstovų paraiškų gauti šias paskolas, kurių bendra vertė šiuo metu siekia daugiau kaip 15 mln. eurų. Paskutiniais duomenimis, jau pasirašyta 21 sutartis, kurių vertė siekia 640 tūkst. Eur.  

„Apyvartinių lėšų trūkumas šiuo metu yra itin aktuali problema įvairaus dydžio verslams, todėl natūralu, kad prieš savaitę startavusi finansinė priemonė „Tiesioginės COVID-19 paskolos“ sulaukė didelio dėmesio, – teigia INVEGA generalinis direktorius Kęstutis Motiejūnas. – Šių paskolų dėka smulkusis ir vidutinis verslas bei didelės įmonės, kurie atitinka LR Vyriausybės nustatytus pagalbos teikimo kriterijus, t. y. kurių apyvarta antrojo karantino metu nustatytais laikotarpiais krito daugiau nei 30 proc., o naujų įmonių atveju – buvo apribota veikla, gali apmokėti patirtas ar planuojamas patirti išlaidas nuo 2020 m. spalio 1 d. iki 2021 m. spalio 30 d.“

Siekiant kuo greičiau suteikti paskolas verslams, apyvartos kritimo kriterijus yra vertinamas pasitikėjimo principu. Tai reiškia, kad verslininkai paraiškose patys nurodo apyvartų kritimo apimtis. Šiuos verslo deklaruotus duomenis naudojame sprendimui priimti. Toks principas parinktas siekiant kuo greičiau suteikti paskolas verslams, nes duomenų tikrinimas užtruktų ir sulėtintų sprendimo priėmimą. Visi  verslininkai yra kviečiami atsakingai vertinti situaciją ir atidžiai teikti duomenis, nes deklaruoti duomenys bus nuodugniai tikrinami vėliau ir, paaiškėjus, kad apyvarta lyginamaisiais laikotarpiais nebuvo nukritusi 30 proc., bus laikoma, kad verslas valstybės pagalbą gavo neteisėtai ir reikalaujama paskolą su palūkanomis nedelsiant sugrąžinti.

„Tiesioginės paskolos yra teikiamos lengvatinėmis sąlygomis, t. y. sumažintomis palūkanomis, kurios priklauso nuo paskolos laikotarpio ir paskolos gavėjo statuso bei atitinkamai svyruoja nuo 0,1 proc. iki 1,69 proc., – teigia K. Motiejūnas. – Taip pat verslui yra numatyta ir kitų lengvatų, pvz., paskolos grąžinimo atidėjimas, jeigu verslui išties bus per didelė našta pradėti grąžinti paimtą paskolą nustatytu laiku.“

INVEGA primena, kad ilgiausias paskolos terminas – 72 mėnesiai, taip pat yra numatyta galimybė paskolos grąžinimą galima atidėti 6 mėnesiams.

Šios paskolos teikiamos be užstato, išskyrus tuos atvejus, kai verslas jau naudojosi valstybės pagalbos priemonėmis ir bendra gauto finansavimo iš priemonių „Tiesioginės COVID-19 paskolos“, „Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams“, „Paskolos turizmo ir viešojo maitinimo paslaugų teikėjams“, „Apmokėtinų sąskaitų paskolos“ ir „Pagalbos verslui fondas“ suma viršija 1 mln. eurų.

Finansinei priemonei „Tiesioginės COVID-19 paskolas“ yra skirta 30 mln. eurų valstybės biudžeto lėšų. „Vertinant verslo atstovų aktyvumą per pirmąją savaitę, matome, kad paklausa yra didelė, todėl nepaisant to, kad paraiškų teikimo pabaigos terminas yra 2021 m. gegužės 31 diena, kviečiame verslo atstovus susipažinti su paskolų sąlygomis, įsivertinti savo situaciją ir ilgai nelaukiant kreiptis“, – ragina K. Motiejūnas.

INVEGOS vadovas verslo atstovus, galvojančius apie paskolą, kviečia INVEGOS interneto svetainėje susipažinti su visomis sąlygomis ir reikalavimais bei išbandyti paskolos skaičiuoklę, kurioje suvedę savo įmonių duomenis, verslai iš anksto galės įsivertini, kokio dydžio paskolą galėtų gauti.

Svarbu atkreipti verslininkų dėmesį, kad paraiškos būtų pildomos dėmesingai ir atsakingai, nes priimant sprendimą dėl paskolos suteikimo, yra vertinamos verslo galimybės grąžinti paskolą. Teikiant paraišką būtina pateikti verslo planą, kuriame trumpai aprašomas vykdomas verslas, esama ir prognozuojama finansinė būklė, atspindinti verslo subjekto galimybę laiku mokėti įmokas, bei duomenys verslo subjektų apyvartų sumažėjimo įvertinimui. K. Motiejūnas atkreipia dėmesį, kad verslo plano formoje būtina užpildyti visą prašomą informaciją (pvz., pateikti prognozinius skaičiavimus visam paskolos terminui, nurodyti visas turimas paskolas kitose finansų įstaigose ir kt.).

Be to, INVEGOS vadovas primena, kad vienai įmonei gali būti suteikta tik viena lengvatinė paskola, kuri negali viršyti atitinkamo laikotarpio vieno mėnesio vidutinės apyvartos dydžio ir bet kuriuo atveju negali siekti daugiau kaip 100 tūkst. eurų. Reikia pažymėti tai, kad paskolos suma, vadovaujantis Europos Komisijos reglamentais, negali viršyti dvigubos paskolos gavėjo darbuotojams priskaičiuotos darbo užmokesčio su mokesčiais sumos per metus arba 25 procentų paskolos gavėjo 2019 m. apyvartos.

Daugiau informacijos apie tiesiogines COVID-19 paskolas skelbiama INVEGOS interneto svetainės skiltyje Tiesiogines COVID-19 paskolos.

 

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2021-01-28