Nuo lapkričio 1 dienos įsigaliosianti nauja Valstybės skolos įstatymo redakcija praplėtė UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) teikiamų garantijų spektrą.  Pradedamos teikti garantijos ir už paslaugų eksporto sandorius.

Eksporto kredito garantijos bus teikiamos už paslaugų suteikimą neparduotinos rizikos valstybėse, tokiose kaip Baltarusija, Ukraina, Rusijoje, ir kitose pasaulio valstybėse.

Paslaugų eksporto atveju galios tos pačios sąlygos kaip ir eksportuojant lietuviškos kilmės prekes į  neparduotinos rizikos valstybes. INVEGA galės garantuoti iki 90 procentų atidėto mokėjimo sumos už suteiktas paslaugas. Eksportuojamoms paslaugoms galės būti taikomas atidėtojo mokėjimo terminas ne ilgesnis nei 2 metai.

Šios garantijos teikiamos kredituojantiesiems eksportuotojams – smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, veikiantiems ilgiau nei 1 metus, kurių metinės pajamos viršija 100 tūkst. Eurų ir didelėms įmonėms.

 

Daugiau informacijos: http://invega.lt/lt/garantijos-verslui/eksporto-kredito-garantijos/

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2019-11-08