Kada gali būti kompensuojamos palūkanos?

Palūkanos kompensuojamos už verslo pasiskolintas lėšas. Kompensuojama nuo 90 iki 100 proc. nuo faktiškai sumokėtų palūkanų iki 36 mėn.

Palūkanų kompensaciją įprastomis sąlygomis:

 • SVV subjektas nėra bankrutuojantis, restruktūrizuojamas ar likviduojamas
 • Paskolos sutartis yra pasirašyta nuo 2015 m. spalio 1 d. iki 2020 m. birželio 30 d. Jei paraiška pateikiama INVEGAI 2020 m. liepos 1 d. ir vėliau, paskolos sutartis turi būti pasirašyta ne ankščiau kaip prieš du mėnesius iki paraiškos pateikimo INVEGAI dienos.

100 proc. kompensavimas paskolos mokėjimo atidėjimo laikotarpiu:

 • SVV subjektas nėra bankrutuojantis, restruktūrizuojamas ar likviduojamas;
 • Nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. yra atidėtas paskolos mokėjimo laikotarpis;
 • Paskolos mokėjimo atidėjimo laikotarpiu palūkanos nebuvo padidintos;
 • Už vieną paskolos sutartį SVV subjektas gali kreiptis ne daugiau kaip du kartus.

100 proc. palūkanų kompensacija paskolos mokėjimo atidėjimo laikotarpiu įmonėms, vykdančioms krovinių vežimo sausumos keliais veiklą:

 • SVV subjektas nėra bankrutuojantis, restruktūrizuojamas ar likviduojamas
 • 2019 m. gruodžio 31 d. nebuvo sunkumus patiriantis
 • Paskolos mokėjimo atidėjimo laikotarpiu palūkanos nebuvo padidintos
 • Už vieną paskolos sutartį SVV gali kreiptis ne daugiau kaip du kartus

Palūkanos kompensuojamos kas mėnesį, t.y. iki kito mėnesio 30 dienos.

Kaip užpildyti paraišką?

Instrukciją kaip užpildyti palūkanų kompensacijos paraišką rasite čia.

Kada galima pasinaudoti priemone?

Turint investicinę paskolą, arba turint apyvartinę paskolą, suteiktą iš INVEGOS administruojamų priemonių arba su INVEGOS individualia arba portfeline garantija ir tai nėra paskola, suteikta kaip finansavimas pagal Skatinamosios finansinės priemonės „Apmokėtinų sąskaitų paskolos“ schemą, arba pagal Skatinamosios finansinės priemonės „Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams“ schemą, galite kreiptis į INVEGA dėl dalinio palūkanų kompensavimo. Pagal šią veiklą gali būti kompensuojama iki 95 proc. nuo faktiškai sumokėtų palūkanų sumos iki 36 mėn. http://invega.lt/lt/palukanu-kompensavimas/

DĖMESIO!  Dėl COVID-19 susidariusios situacijos, finansų įstaigai nuo kovo 16-os dienos atidėjus paskolos ar lizingo įmokų mokėjimą laikotarpiui iki 2020-12-31, INVEGA kompensuoja 100% palūkanų už investicines ir apyvartines paskolas, išskyrus paskolas, suteiktas pagal Skatinamosios finansinės priemonės „Apmokėtinų sąskaitų paskolos“ schemą, arba pagal Skatinamosios finansinės priemonės „Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams“ schemą. 

Ar gali būti kompensuojamos palūkanos, jeigu gauta paskola iš Verslumo skatinimo fondo 2014-2020, finansuojamo iš Europos socialinio fondo?

Tokiu atveju palūkanos yra kompensuojamos.

Ką reikia daryti norint pasinaudoti priemone?

Norėdami pasinaudoti priemone „Dalinis palūkanų kompensavimas“, turėtumėte pateikti paraišką ir kitus susijusius dokumentus per elektroninę paraiškų pateikimo sistemą EPIS. 

Ar transporto sektoriui kompensuojamos palūkanos?

Logistikos įmonėms, vykdančioms krovinių vežimą sausumos keliais, kurioms suteiktos paskolos ar lizingo finansavimas įsigyti krovininėms transporto priemonėms (jeigu paskolų ar lizingo mokėjimai atidėti) galės kompensuotis palūkanas. SVV įmonės ir verslininkai, vykdantys krovinių vežimo sausumos keliais veiklą, turės pildyti atskirą paraišką, be to, negalės būti sunkumų patiriančia įmone, 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis.

Finansų įstaigai, atidedant paskolos ar lizingo mokėjimą padidinus palūkanų normą, galima gauti 100 proc. palūkanų kompensavimą?

Norint gauti 100 proc. palūkanų kompensaciją paskolos atidėjimo laikotarpiu palūkanų norma turi būti tokia pati, kaip buvo prieš paskelbiant ekstremalią padėti (2020-03-16).

Ar bus svarbu prašant lengvatų įmonės finansai, jei įmonė pirmą ketvirtį patyrė nuostolį?

INVEGOS pristatomos finansinės priemonės tam ir kuriamos, kad pagelbėtų verslui šiuo sunkiu periodu, todėl finansinis nuostolis pirmą ketvirtį nebus vertinamas, vertinsime įmonės stabilumą iki COVID-19 protrūkio. Kaip, pvz., galime pateikti, kad norintiems pasinaudoti priemone „Subsidijos verslo pradžiai“ iki 2020 m. gruodžio 31 d. nebus tikrinamas įsiskolinimas SODRAI.

Dėl paskolų palūkanų kompensavimo 100% galima kreiptis tik tuo atveju, jei paskolos ne senesnė nei 2015-10-01 d. Ar galima kreiptis dėl „dalinio“ paskolų kompensavimo, jei paskolos sutartis yra senesnė?

Šiuo metu galima kreiptis dėl 100 proc. palūkanų kompensavimai, kai paskola yra senesnė nei 2015.10.01, nes pakeistas priemonės finansavimo sąlygų aprašas. Norint pasinaudoti priemone reikia pateikti paraišką per INVEGOS elektroninę paraiškų pildymo sistemą EPIS.

Ar gali paraiškas INVEGA priemonėms teikti ne vadovas, o įgaliotas asmuo?

Įmonės vadovas gali įgalioti bet kokį kitą asmenį, kuris turi mob. parašą, pateikti paraišką „Invegai“. Tas asmuo prisijungęs prie sistemos ir pildydamas paraišką turėtų prikabinti skenuotą įgaliojimą priedų skiltyje.

Kada galima tikėtis 100 proc. palūkanų kompensavimo?

Pateikus paraišką ji yra įvertinama, vertinimas trunka ne ilgiau kaip 30 darbo dienų, tada yra pasirašoma dotacijos sutartis su įmone dėl palūkanų kompensavimo. Palūkanų kompensacija bus pervesta iki kito kalendorinio mėnesio 10 dienos, gavus informaciją iš finansų įstaigos apie sumokėtas palūkanas per paskolos atidėjimo laikotarpį, bet ne anksčiau kaip nuo 2020-03-16 dienos.

Palūkanos už atidėtus paskolų ir finansinės nuomos (lizingo) mokėjimus kompensuojamos už investicines ir apyvartines paskolas, kurios atitinka šiai priemonei taikomus kriterijus.

Ar ūkininkai gali tikėtis 100 proc. palūkanų kompensavimo?

 1. 100 proc. palūkanų kompensacija paskolos mokėjimo atidėjimo laikotarpiu negalima kai įmonės pagrindinė veikla:
 • Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla;
 • Miškininkystė ir medienos ruoša;
 • Žvejyba ir akvakultūra;
 • Ginklų ir šaudmenų specializuota mažmeninė prekyba;
 • Azartinių žaidimų ir lažybų organizavimo veikla;

(visi veiklos kodai pagal EVRK 2 red. 92 skyrių).

2. Overdrafto, kredito linijos, faktoringo, veiklos nuomos sutartims;

 1. Apyvartinėms paskoloms, kurių paskirtis yra garantijoms ir akredityvams leisti;
 2. Jei paskolos lėšomis perkami ne komercinės paskirties automobiliai (M1 kategorija techniniame pase, išskyrus tuos atvejus, kai įmonė verčiasi nekomercinės paskirties automobilių nuoma, teikia vairavimo mokyklos paslaugas, keleivių vežimo paslaugas, įskaitant taksi paslaugas ir pavėžėjimą;
 3. Jei paskolos lėšos skiriamos statyti ar įsigyti nekilnojamąjį turtą siekiant jį parduoti ar kitu būdu perleisti kitiems asmenims, o ne naudoti paskolos gavėjo veikloje;
 4. Jei paskolos lėšos skiriamos statyti ar įsigyti nekilnojamąjį turtą, kurio paskirtis yra gyvenamoji, kai pareiškėjas yra verslininkas.
 5. Jei paskola finansuojamas turto, kuris INVEGOS vertinimu gali būti naudojamas ir susijusių asmenų asmeniniais tikslais, įsigijimą, nuomą, pagerinimą.

Ką daryti, jeigu įmonė turi overdraftą arba kredito liniją. Pagal nurodytas Invega sąlygas, šių produktų palūkanų kompensavimas nėra galimas? Visgi palūkanas reikia mokėti ir tai yra tikrai didelė našta įmonei. Kokia galima išeitis šiuo atveju?

Dalinio palūkanų kompensavimo priemone siekiama paskatinti tam tikrus verslus, kuriems reikia paramos Overdraftai prie kompensuotinų DPK paskolų nepatenka, nes jie skirti trumpalaikiam (dažnai tik kelių dienų ar savaičių) apyvartinių lėšų subalansavimui, būna uždedami „ant atsiskaitomosios“ sąskaitos, iš kurios įmonės atlieka visus mokėjimus, įskaitant ir neremtinas investicijas (pvz., dividendų mokėjimai, skolinių įsipareigojimų refinansavimas ir pan.).

Dėl paskolų palūkanų kompensavimo 90% galima kreiptis tik tuo atveju, jei paskolos ne senesnė nei 2015-10-01 d. Ar galima kreiptis dėl „dalinio“ paskolų kompensavimo, jei paskolos sutartis yra senesnė?

Šiuo metu galima kreiptis dėl 100 proc. palūkanų kompensavimai, kai paskola yra senesnė nei 2015.10.01 ir kai yra atidėtas paskolos grąžinimas, nes pakeistas priemonės finansavimo sąlygų aprašas. Norint pasinaudoti priemone reikia pateikti paraišką per INVEGOS elektroninę paraiškų pildymo sistemą EPIS.

Ar palūkanų kompensavimas taikomas, jeigu kredito paskirtis buvo refinansavimas?

95 proc. palūkanų kompensavimas galimas tik tais atvejais, kai INVEGOS administruojamose priemonėse (pvz. paskolos, garantuotos INVEGOS individualia garantija ir pan.) paskolos lėšomis perfinansuotos paskolos gavėjo investicijos, atliktos ne anksčiau kaip 6 mėn. iki paskolos sutarties pasirašymo (žiūr. Aprašo 12.3 punktą).

100 proc. palūkanų kompensavimas paskolos atidėjimo laikotarpiu (ne ilgiau kaip 6 mėn. ir ne ilgiau kaip iki 2020-12-31) galimas ir refinansuotoms paskoloms.

Ar įmanomas palūkanų dengimas banko overdraftui, jei jis paimtas kovo 20d., pagal dabartinę galiojančią INVEGA paramą nukentėjusiam verslui nuo COVID-19

100 proc. palūkanų kompensacija paskolos mokėjimo atidėjimo laikotarpiu overdrafto sutartims negalima.

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2020-06-04