Nuo 2019 m. balandžio 27 d. pagal priemonę „Kompetencijų vaučeris“ paraiškos yra teikiamos tik per elektorinę paraiškų informacinę sistemą (EPIS). Kitu nei nurodytu būdu pateiktos paraiškos nuo 2019 m. balandžio 27 d. nėra priimamos.

PASTABA. Esant paraiškų pildymo sistemos sutrikimams, paraiška ir jos priedai gali būti pateikti elektroniniu paštu mokymai@invega.lt. Tokiu atveju siunčiami elektroniniai dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu.

INFORMACIJA PAREIŠKĖJAMS, kurių projektai buvo teikti ne per elektroninę paraiškų informacinę sistemą (EPIS).

Norint papildyti darbuotojų sąrašą už darbuotoją teikiami dokumentai:

KV_8-priedas_prasymas-del-darbuotoju-dalyvavimo-projekte 2019 03 26
Paaiškinimas: teikiamas 1 egzempliorius, pildo ir pasirašo darbdavys.

Dalyvio anketa
Paaiškinimas: teikiamas 1 egzempliorius, pasirašo darbuotojas, pildo kartu su darbdaviu.

KV-9-priedas-pranešimas dėl asmens duomenų tvarkymo 2019 03 26
Paaiškinimas: teikiamas 1 egzempliorius, pasirašo darbuotojas, už kurį teikiama paraiška.

 

PASTABA: Paraiškų teikimo platformoje nėra galimybės įkelti dokumentų už papildomą (-us) darbuotoją (-us), kai dotacijos sutartis jau buvo pasirašyta kitomis priemonėmis, t. y. ne per paraiškų teikimo platformą https://paraiskos.invega.lt.

Print Friendly, PDF & Email