Visuotinės dotacijos priemonės „Kompetencijų vaučeris“ paraiškų priėmimas nuo 2020 m. spalio 13 d. sustabdytas. Paraiškos, gautos po kvietimo sustabdymo, nebus vertinamos.

 

Visi pareiškėjai turintys galiojančias dotacijos sutartis, norėdami pateikti informaciją apie papildomus darbuotojus, dokumentus teikia per elektroninę paraiškų informacinę sistemą (EPIS).

Esant paraiškų pildymo sistemos sutrikimams, informacija apie papildomus darbuotojus gali būti pateikti elektroniniu paštu mokymai@invega.lt. Tokiu atveju siunčiami elektroniniai dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Norint pateikti dokumentus už papildomus darbuotojus (galioja tik toms paraiškoms kurios gavo teigiamą sprendimą dėl finansavimo) užpildykite žemiau pateiktas formas ir pateikite jas tuo pačiu būdu, kokiu buvo teikta paraiška.

Norint papildyti darbuotojų sąrašą už darbuotoją teikiami dokumentai:

KV_8-priedas_prasymas-del-darbuotoju-dalyvavimo-projekte 2019 03 26
Paaiškinimas: teikiamas 1 egzempliorius, pildo ir pasirašo darbdavys.

Dalyvio anketa
Paaiškinimas: teikiamas 1 egzempliorius, pasirašo darbuotojas, pildo kartu su darbdaviu.

KV-9-priedas-pranešimas dėl asmens duomenų tvarkymo 2019 03 26
Paaiškinimas: teikiamas 1 egzempliorius, pasirašo darbuotojas, už kurį teikiama paraiška.

 

PASTABA: Paraiškų teikimo platformoje nėra galimybės įkelti dokumentų už papildomą (-us) darbuotoją (-us), kai dotacijos sutartis jau buvo pasirašyta kitomis priemonėmis, t. y. ne per paraiškų teikimo platformą https://paraiskos.invega.lt.

 

Print Friendly, PDF & Email