Projektų finansavimo sąlygų aprašas (nuo 2019-12-01)

Fiksuotojo įkainio „Vienos valandos vieno mokomo darbuotojo mokymų išlaidų“ nustatymo pagrindimas

Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas

Bendrasis bendrosios išimties reglamentas 651/2014

Projekto dalyvio administravimo instrukcija

ES de minimis pagalbos reglamentas 1407/2013

„Kompetencijų vaučeris“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimas

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2019-12-05