UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) kviečia visuomenę pateikti pastabas dėl naujos planuojamos finansinės priemonės „Startuok“ sąlygų.

Pagrindinis priemonės tikslas

Finansinės priemonės „Startuok“ tikslas – užtikrinti finansinių šaltinių prieinamumą smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, veikiantiems ne ilgiau kaip trejus metus, ir socialinio verslo subjektams (toliau kartu – Verslo subjektas), suteikiant Verslo subjektams palankias finansavimo sąlygas paskolų forma.

Pastabas prašome pateikti iki 2021 m. kovo 19 dienos 16 valandos el. pašto adresu paskolos@invega.lt.

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2021-03-12