UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) kviečia visuomenę pateikti pastabas dėl naujos planuojamos priemonės „Portfelinės garantijos faktoringo sandoriams 2“ įgyvendinimo.

Priemone bus siekiama:

  • sudaryti palankesnes sąlygas labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms (toliau – MVĮ) gauti finansavimą faktoringo forma jų prekybiniams sandoriams įgyvendinti, priemonės pagalba mažinant finansavimo riziką ir taip palengvinant faktoringo sandorių prieinamumą verslui;
  • sudaryti palankesnes sąlygas MVĮ sureguliuoti apyvartinių lėšų trūkumą pardavimams finansuoti (suteikti pirkėjams ilgesnius atsiskaitymo už prekes (paslaugas) terminus);
  • sudaryti palankesnes sąlygas MVĮ finansuoti didesnes apyvartas.

 

Šiai priemonei įgyvendinti numatoma skirti 10 mln. eurų sumą INVEGOS fondo grįžusių ir (ar) grįšiančių lėšų, tokiu būdu garantuojant maždaug 57 mln. Eur faktoringo sandorių.

Susipažinti su PGF2 priemonės pirminėmis pagrindinėmis sąlygomis galite čia.

Pastabas prašome pateikti iki 2020 m. kovo 26 darbo dienos pabaigos el. pašto adresu PGF2@invega.lt

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2020-03-23