Nacionalinės plėtros įstaigos „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) administruojamos paskolos nuo COVID-19 nukentėjusiam turizmo sektoriui pasiekė pirmuosius verslus – daugiau kaip 38 tūkst. Eur vertės paskolos sutartis pasirašyta su pirmuoju kelionių organizatoriumi – „Pasirinksparnus.lt“ (UAB „Meganora“). Taip pat šiuo metu yra priimti 7 teigiami sprendimai dėl paskolų suteikimo, kurių bendra suma 2,5 mln. Eur: 1,2 mln. Eur kelionių organizatoriams ir 1,3 mln. Eur įmonėms, teikiančioms apgyvendinimo ir viešojo maitinimo paslaugas. Priemonei įgyvendinti iš viso numatytas 30 mln. Eur biudžetas.

„Startavus tiesioginėms paskoloms nuo COVID-19 nukentėjusiems turizmo paslaugų teikėjams, matome aktyviau paraiškas teikiančius apgyvendinimo ir viešojo maitinimo verslus. Pagalbos kreipėsi ir keli kelionių organizatoriai, – pastebi INVEGA vadovas Kęstutis Motiejūnas. – Iš viso dėl lengvatinių paskolų sulaukėme 33 paraiškų, kurių bendra vertė siekia daugiau kaip 18,5 mln. eurų. Šiuo metu yra nagrinėjama 14 paraiškų, tačiau 12 buvo grąžintos pareiškėjams patikslinti“.

INVEGA vadovas teigia, kad sklandžiam ir operatyviam paraiškų vertinimui labai svarbūs teisingai užpildyti dokumentai. Jis pastebi, jog pakankamai daug paraiškų būna grąžinamos tikslinimui dėl pateiktos informacijos trūkumo. Lengvatinės paskolos dydis priklauso nuo piniginių srautų pokyčio, tačiau paraiškose dažnai pasigendama išsamesnės informacijos, kodėl yra pasikeitę piniginiai srautai finansinėse atskaitomybėse, pvz., ženkliai išaugo arba sumažėjo. Be to, į piniginius srautus nebūna įtrauktos gautos dotacijos ar subsidijos. Taip pat paraiškose nepateikiamos užpildytos SVV subjekto statuso deklaracijos ar trūksta informacijos apie konsoliduotus balansus.

Apgyvendinimo ir viešojo maitinimo paslaugų teikėjams INVEGA išduoda lengvatines paskolas, skirtas padengti būtiniausioms išlaidoms: valstybės nekompensuojamam darbo užmokesčiui, komunaliniams mokesčiams, patalpų ir įrenginių nuomai (jeigu nebuvo pasinaudota tiksline nuomos kompensacija), transporto ir kitų paslaugų pirkimo išlaidoms ir kt. Tuo tarpu kelionių organizatoriams paskola skiriama atsiskaityti su turistais, kurių kelionės buvo atšauktos dėl COVID-19 pandemijos.

Vienai įmonei iš finansinės priemonės lėšų bus suteikiama viena paskola, kurios didžiausia numatyta suma – 3 mln. eurų. Priklausomai nuo prašomos paskolos dydžio, sutartis gali būti sudaroma iki 72 mėnesių laikotarpiui ir pradedama grąžinti praėjus ne daugiau kaip 12 mėn. po sutarties pasirašymo dienos. Paskolos suma kiekvienai besikreipiančiai įmonei ar kelionių organizatoriui bus nustatoma individualiai. Dėl paraiškų į INVEGA galima kreiptis iki lapkričio 30 d., o paskolų sutartys bus sudaromos iki gruodžio 31 d.

Detalią informaciją apie paskolų turizmo paslaugų teikėjams sąlygas, atitikimo reikalavimus galima rasti INVEGA puslapyje Pagalba verslui COVID-19 krizės metu.

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2020-08-10