Informuojame, kad nuo 2020-03-25 verslui, pasirašiusiam  paskolų ar finansinės nuomos (lizingo) sutartis dėl visuotinės dotacijos priemonės „Dalinis palūkanų kompensavimas“, palūkanos bus kompensuojamos dažniau – kas mėnesį, o ne kas ketvirtį, kaip buvo kompensuojam anksčiau.

Šis esamos priemonės pakeitimas turėtų palengvinti įmonėms skolinimosi procesą, nes anksčiau palūkanos įmonėms buvo kompensuojamos kas ketvirtį. Kaip ir iki šiol, priemonė padės smulkiajam ir vidutiniam verslui (SVV) didinti verslumą, gerins mažų ir vidutinių (MVĮ) verslo subjektų produktyvumą bei didins pramonės įmonių efektyvumą. Verslo įmonės, gavusios finansinę paramą negrąžinamosios subsidijos forma, gali pasilengvinti finansavimo gavimo naštą ir susimažinti kaštus bei lengviau planuotis verslo plėtrą.

Šiuo metu yra rengiama daugiau su palūkanų kompensacijomis susijusių pokyčių, kurie verslą pasieks artimiausiu metu.

Palūkanos verslui yra kompensuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų.

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2020-04-04