Įmonės ir verslininkai, pasirašę dotacijos sutartis su INVEGA dėl paskolos palūkanų kompensavimo, informuojami, jog kompensacijos už 2020 m. gruodį bus išmokamos kartu su kompensacijomis už 2021 m. sausio mėn. Planuojama, kad jos įmones turėtų pasiekti iki 2021 m. vasario mėn. pabaigos.

Įprastai palūkanų kompensavimo mokėjimai atliekami iki kiekvieno mėnesio 25-os dienos. Apgailestaujame dėl šių kompensacijų vėlavimo ir iš anksto prašome verslo atstovų kantrybės ir supratimo bei patikiname, kad palūkanų kompensacijos bus išmokėtas iš karto, kai tik INVEGA gaus lėšų iš asignavimų valdytojo priemonės finansavimui.

Šią finansinę priemonę INVEGA įgyvendina pagal LR ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 4-306 „Dėl priemonės „Palūkanų kompensavimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams“ sąlygų aprašo patvirtinimo“ nustatytą tvarką. Priemonė yra finansuojama valstybės biudžeto lėšomis ir vadovaujantis valstybės biudžeto sudarymo ir naudojimo tvarką reglamentuojančiais teisės aktais, todėl pasibaigus 2020 metams, visos priemonei finansuoti ir administruoti skirtos, tačiau nepanaudotos, lėšos buvo grąžintos į valstybės biudžetą.

Remiantis teisės aktais, INVEGA negali mokėti palūkanų kompensacijų iš kitų finansavimo šaltinių, todėl mokėjimai atidedami iki kol bus pasirašyti visi reikiami dokumentai tarp INVEGOS ir LR ekonomikos ir inovacijų ministerijos bei iš valstybės biudžeto pervestos lėšos, skirtos tolesniam priemonės įgyvendinimui.

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2021-01-21