Informuojame, kad finansų įstaigos, kurios nėra pasirašiusios su „Invega“ bendradarbiavimo sutarčių dėl visuotinės dotacijos priemonės „Dalinis palūkanų kompensavimas“,  

norėdamos savo klientams (paskolų gavėjams) suteikti galimybę gauti paskolų palūkanų kompensaciją (DPK) Jūs, kaip finansų įstaiga, turite kreiptis į „Invegą“ ir pasirašyti bendradarbiavimo sutartį. Kreipkitės į Remigijų Znutą (remigijus.znutas@invega.lt) arba Eglę Toliūnaitę (egle.toliunaite@invega.lt).

Po bendradarbiavimo sutarties pasirašymo su „Invega“, Jūsų klientai, panaudoję paskolos lėšas, galės savarankiškai kreiptis į „Invegą“ dėl DPK, pateikdami nustatytos formos paraiškas. Informacija apie DPK sąlygas, kompensacijos dydžius ir kaip teikti paraiškas rasite čia: https://invega.lt/lt/palukanu-kompensavimas/salygos/ .

 

Tuo atveju, jei „Invega“, įvertinusi paskolos gavėjo pateiktą paraišką, priims teigiamą sprendimą dėl palūkanų kompensacijos, Jūs būsite apie tai informuoti ir pagal bendradarbiavimo sutartyje nustatytą formą ir terminus teiksite „Invegai“ ataskaitas, apie Jūsų finansų įstaigos priskaičiuotas ir paskolų gavėjų sumokėtas paskolų palūkanas, bei kitą, bendradarbiavimo sutartyje nurodytą informaciją, reikalingą administruoti ir įgyvendinti DPK.

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2020-05-14