Nuo 2020 m. spalio 13 d., pasibaigus priemonei skirtų lėšų sumai, stabdomas antrasis kvietimas teikti paraiškas pasinaudoti visuotinės dotacijos priemone „Kompetencijų vaučeris“. Itin didelio verslininkų susidomėjimo sulaukusi priemonė suteikė galimybę įmonėms kompensuoti dalį mokymų ir darbo užmokesčio išlaidų, patirtų už dirbančių darbuotojų mokymus bei kvalifikacijos kėlimą. Paraiškos, gautos po kvietimo sustabdymo, nebus vertinamos.

Europos socialinio fondo lėšomis įgyvendinamai priemonei „Kompetencijų vaučeris“ antru kvietimu buvo skirta 500 tūkst. Eur. Iki šios dienos pasirašytos 53 sutartys už 238 500 eurų ir jau pasiekta maksimali leistina suma, o likusių  221 000 Eur užteks dar 49 paraiškoms finansuoti.

Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo metu patirtų išlaidų dalies kompensacijos padėjo įmonėms išlaikyti konkurencingumą rinkoje bei investuoti į savo darbuotojų žinias, skatinant jų profesinį  tobulėjimą. Darbuotojų mokymų ir darbo užmokesčio kompensacijų priemone aktyviausiai naudojosi Vilniaus ir Kauno apskričių įmonės.

Priemonė „Kompetencijų vaučeris“ išliko populiariausia tarp labai mažų ir mažų įmonių, veikiančių įvairių paslaugų srityse. Nuo visuotinės dotacijos priemonės įgyvendinimo pradžios, 2017 m. kovo mėnesio, teigiamai įvertintos 754 paraiškos, kurioms skirta 3 393 000 Eur.

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2020-10-12