1. Kaip pasitikriti, ar darbuotojas gali dalyvauti projekte pagal priemonę „Parama darbui“?

Darbuotojas, nežinantis, ar jis anksčiau buvo įdarbintas, gali tai pasitikrinti per EGAS sistemą. Čia rasite instrukciją, kaip pasitikrinti šią informaciją.

2. Ar galime gauti paramą, jei asmuo įdarbintas anksčiau nei 2016 m. spalio 28d.?

Paramą galite gauti, bet tik už nepilnus metus, t.y. kompensacija bus skaičiuojama už laikotarpį nuo 2016 m. lapkričio 1 d. iki kol sueis kalendoriniai nepertraukiami metai nuo pirmosios darbuotojo įdarbinimo dienos įmonėje.

Pavyzdžiui, asmuo įdarbintas 2016-09-01, tokiu atveju kompensacijos laikotarpis nustatomas nuo 2016-11-01 iki 2017-08-31.

*Pateikus paraišką per 3 mėn nuo įdarbinimo kompensuojama nuo įdarbinimo dienos, bet ne anksčiau nei Aprašo patvirtinimo dienos.

*Nepateikus paraiškos per 3 mėn. kompensacijuojama nuo paraiškos pateikimo, jeigu sutampa su pirma kalendorine mėnesio diena arba nuo sekančio mėnesio pirmos kalendorinės mėnesio dienos.

 3. Ar banko pažymą apie atsiskaitomąją sąskaitą turime pateikti su kiekviena paraiška?

Pažymą apie pareiškėjo atsiskaitomąją sąskaitą turi patvirtinti atsakingas kredito įstaigos darbuotojas savo parašu ir kredito įstaigos antspaudu ar spaudu.

Pažymos originalą pridėkite kartu su pirma teikiama paraiška. Teikiant kitas paraiškas kompensuoti kitų darbuotojų darbo užmokesčio dalį, pridedamos pažymos patvirtintos „kopija tika“ žyma.

4. Darbuotojas, už kurį mes galėtume gauti paramą, mūsų įmonėje jau nedirba. Ar galima gauti kompensaciją už praitą laikotarpį?

Norint gauti kompensaciją, Jūsų įmonėje darbuotas turi dirbti. Norint gauti kompnesaciją nuo įdarbinimo, paraiška ir kiti lydintys dokumentai pateikiami per 3 mėn nuo įdarbinimo. Nepateikus paraiškos per 3 mėn nuo įdarbinimo, kompensacija skaičiuojama nuo paraiškos pateikimo.

5. Ar darbuotojas gali dirbti ne pilnu etatu?

Taip, gali. Remiantis Sodros duomenimis kompensacija skaičiuojama pagal faktiškai priskaitytą atlyginimą už kompensuojamą periodą.

6. Ar galime visiems mūsų darbuotojams, kurie atitinka reikalavimus, pildyti bendrą vieną paraišką?

Ne. Kiekvienam darbuotojui paraiška, dotacijos sutartis (2 vnt.), dalyvio anketa, sutikimas, pildomi atskirai. *Pažyma apie išeitines išmokas teikiama papildomai, jeigu darbuotojas atleidžiamus su išeitine kompensacija.

7. Ar paraiškas už tą patį darbuotoją reikės pateikti kas ketvirtį?

Ne, paraiška, dotacijos sutartis (2 vnt.), dalyvio anketa, sutikimas, pažyma apie apskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį ir išeitines išmokas (kai darbuotojas yra atleistas) yra teikiami tik vieną kartą.

8. Ar galime gauti paramą, jei dalyvaujame su darbo užmokesčio kompensavimu susijusiame projekte?

Dėl paramos galite kreiptis, tačiau kompensacija bus priskaitoma tik už likusį laikotarpį iki kol sueis kalendoriniai metai nuo pirmosios darbuotojo įdarbinimo dienos.

Pavyzdžiui, darbuotojas pirmą kartą įsidarbino 2017-03-01. Projekte „Jaunimo užimtumo didinimas“ dalyvauja nuo 2017-03-01 iki 2017-06-30. Dėl kompensacijos pagal „Paramos darbui“ bus priskaityta už laikotarpį nuo 2017-07-01 iki 2018-02-28.

9. Ar galima gauti kompensaciją už įdarbintą pensijinio amžiaus darbuotoją?

Kompensuojamas iki 12 mėn darbo užmokestis tik asmenims nuo 18 m. iki 29 m. neturinčiam darbinės patirties ir asmenims įdarbintiems nuo 55m. ir vyresniniem (kompensuojamas laikotarpis iki 24 mėn. arba kol sueis pensijinis amžius), neturintiems darbinės veiklos pagal darbo sutartį 6 mėn iki įsidarbinimo pas pareiškėją.

10. Ar gali gauti kompensaciją už asmenį, kurį norima įdarbinti pagal darbo sutartį ir kuris prieš tai dirbo tik pagal verslo liudijimą arba individualią veiklą?

Taip, darbinė veikla remiama tik įdarbintiems pagal darbo sutartis. Darbinė veikla pagal verslo liudijimą, pažymą ar individualią veiklą neįskaičiuojama.

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2018-04-25