Kvietimas I (pasibaigęs)

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija ir uždaroji akcinė bendrovė „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau – „Invega“) kviečia teikti prašymus dėl skatinamosios finansinės priemonės „Alternatyva“ (toliau – Priemonė).

Priemonei skirta lėšų suma 50 000 000

Pagrindiniai priemonės tikslai

  • suteikti galimybę smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams (toliau – SVV) gauti reikiamą finansavimą verslui per alternatyvaus finansavimo teikėjus;
  • skatinti alternatyvios skolinimo rinkos plėtrą.

Prašymų teikimas

  • Prašymų teikimo pradžia – 2020 m. balandžio 17 d.
  • Prašymų teikimo pabaiga – 2020 m. birželio 30 d. 24:00 val.
    Prašymų teikimas sustabdomas, kai yra paskolinamos visos Priemonės „Alternatyva“ lėšos.

Prašymai teikiami elektroniniu paštu: alternatyva@invega.lt

Dokumentai

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2020-10-21