Pasibaigę kvietimai

Kvietimas I (pasibaigęs)

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija ir uždaroji akcinė bendrovė „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau – „Invega“) kviečia teikti prašymus dėl skatinamosios finansinės priemonės „Alternatyva“ (toliau – Priemonė).

Priemonei skirta lėšų suma 50 000 000

Pagrindiniai priemonės tikslai

 • suteikti galimybę smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams (toliau – SVV) gauti reikiamą finansavimą verslui per alternatyvaus finansavimo teikėjus;
 • skatinti alternatyvios skolinimo rinkos plėtrą.

Prašymų teikimas

 • Prašymų teikimo pradžia – 2020 m. balandžio 17 d.
 • Prašymų teikimo pabaiga – 2020 m. birželio 30 d. 24:00 val.
  Prašymų teikimas sustabdomas, kai yra paskolinamos visos Priemonės „Alternatyva“ lėšos.

Prašymai teikiami elektroniniu paštu: alternatyva@invega.lt

Dokumentai

Kvietimas II (pasibaigęs)

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija ir uždaroji akcinė bendrovė „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau – INVEGA) kviečia alternatyvius finansuotojus teikti prašymus dėl skatinamosios finansinės priemonės „Alternatyva“ (toliau – priemonė „Alternatyva“) atnaujintomis sąlygomis įgyvendinimo.

Bendra priemonei skirta lėšų suma 50 000 000

Pagrindiniai priemonės tikslai

 • suteikti galimybę smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams (toliau – SVV) gauti reikiamą finansavimą verslui per alternatyvaus finansavimo teikėjus;
 • skatinti alternatyvios skolinimo rinkos plėtrą.

Dokumentai

 • Priemonės įgyvendinimo sąlygų aprašas: PDF, doc.
  Dėmesio! Tuo atveju, jei kartu su prašymu pateikiami fizinių asmenų duomenys, prašome pateikti šių fizinių asmenų sutikimus dėl asmens duomenų tvarkymo (sutikimo forma).
 • Tipinės sutarties su finansų tarpininku dėl priemonės įgyvendinimo projektas .

Terminai

 • Prašymų teikimo pradžia – 2020 m. lapkričio 24 d.
 • Prašymų teikimo pabaiga – 2021 m. vasario 2 d.

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2021-04-15